Hamar kommune har startet vårrengjøringen på de kommunale vegene og parkeringsplassene i sentrum. Fortau, gang- og sykkelveger i sentrum skal også tas før påske.

Feiebilene må kjøre sakte for å få med seg all grusen som ligger igjen etter denne vinteren. De fleste vegene må også kjøres flere ganger før hele vegbredden er tatt.

– For å minimere støvplager, spyler vi med vann når vi feier. Vi kan bare bruke vann når det er plussgrader. Kalde morgener kan derfor forsinke oss litt i forhold til oppsatt plan, forklarer Per Kristian Bergstrøm.

Område for område

Etter at sentrumsområdene er tatt, står nye områder for tur. I perioden fra 11. april til 29. april, skal Nedre Storhamar, Børstad, Briskebyen, Disen, Solvang og Smeby kostes. De to første ukene i mai, kostes det på Ridabu, Hjellum, Prestegårdsjordet, Sagatun, Ankerløkka, Rollsløkka, Vestbyen, Holsjordet, Ajer, Hamar vest, Presterud, Stormyra, Bondesvea, Mæhlumsløkka, Volljordet, Vangli, Rysvea, Grubbhol, Ingeberg, Slemsrud og Greftenenga.

Fra 16. mai og i dagene framover tas Kirkebyenga og Greftenmoen, og det kjøres oppsamling etter tidligere runder. Kommuneentreprenøren er for øvrig et samarbeide mellom Hamar og Stange kommune, slik at det feies samtidig i begge kommuner. Det brukes ulike biler/kostemaskiner - også en bil som er helt ny for året.

Fylkesveger og riksveger

Det er ikke bare kommunens feiebiler som gjør rent i byen. En del gater i Hamar er fylkesveger eller riksveger. Disse inngår ikke i feieplanen for Hamar kommune, men NCC Roads AS rengjør disse vegene i samme periode som kommunen jobber med sin feiing. De skal også rengjøre rekkverk/bruer og plukke søppel langs sine veger. Noe nattarbeid kan forekomme.

I tillegg er det mange privat aktører med ansvar for fortau og plasser, som er ute og tar sin sjau. Det skal også fjernes tagging og dueskitt, rengjøres fasader, pusses vinduer og kjøres bort søppel fra gatene. Både gårdeiere og butikker har derfor renhold på sin timeplan.

Det viktigste du kan gjøre som innbygger, er å sørge for at parkerte biler flyttes, slik at de ikke er til hinder for feiebilen når den kommer.

Som innbygger er du sikkert også opptatt med å pynte opp etter vinteren.

– Vi ber om at private ikke koster hauger med brask ut i vegen. Feiebilene klarer kun å få med seg grus, så alt annet gir driftsstopp og forsinker rengjøringa, sier Bergstrøm.