De gledet seg som små unger, gamlekara i Veterankorpset, til oppsetningen i mars. Alt var klappet og klart, instrumentene finstemt og skoene blankpussede. Så kom kontrabeskjeden - alt ble nedstengt på grunn av pandemien.

Dermed var det bare å utsette det til bedre tider og de siktet seg inn på november. Med oppblussingen i smittesituasjonen på dette tidspunktet så de seg også nødt til å utsette denne.

Som et lite plaster på såret spiller de førstkommende julekonsert sammen med Trompetkameratene og her det selvfølgelig et knippe juleklassikere som står på programmet, blant annet Stille Nacht, Deilig er jorden og Det hev ei rose sprunge.

Korpset har for anledningen med seg Ane Thune Hjertaas som sangsolist. Hun har gått alle gradene som fløytist i Hamar Janitsjarskole, synger i Hamar Domkor og har også vært med i Damenes Aften. Dirigent for kvelden er Henning Børresen.