Gå til sidens hovedinnhold

Nå går de sammen til kamp for ni kilometer med vei

Artikkelen er over 1 år gammel

Næringslivet og det offentlige går til felles kamp for å ruste opp ni kilometer med vei mellom Hamar og Løten.

En bred front har samlet seg for opprustning av en kort veistrekning.

Vikinglauget, som samler 20 aktører fra det offentlige og næringslivet, krever nå sammen med NHO, Veiforum Innlandet, Hamarregionen Utvikling (Hamar, Løten, Stange kommune) og Elverum kommune en rask utbygging av veistrekningen mellom Hamar og Løten på riksvei 25.

– Vi har ingen tid å miste, og vi må stå samlet. Dette er den veistrekningen med største trafikkbelastning i vår region, og den har en elendig standard, sier styreleder hos Vikinglauget, Karl Olav Nordengen.

– Vil korke seg

– Hvorfor engasjerer vi oss? Fordi det er en veldig viktig veiforbindelse for oss lokalt og regionalt, og rapporten viser at den har en høyere trafikktetthet enn de fleste andre veier i området vårt, sier Kari Elise Gisnås i Vikinglauget, som også er konserndirektør i Sparebank 1 Østlandet.

– Denne veistubben er i ferd med å bli glemt i tidenes utbygging og forbedring av veistandard i regionen. Det er for dumt, sier Gisnås.

Hun mener veien mellom Hamar og Løten vil være rimelig å utbygge sammenlignet med flere av de andre prosjektene som pågår nå:

– Hvorfor ble ikke denne veistrekningen tatt med når man prioriterte utbygging av veien mot Elverum? Det står igjen en veistubb hvor det vil korke seg og en ikke får en effektiv trafikkavvikling. Og hvorfor ikke gjøre ferdig jobben når entreprenørene allerede står i området rigget for veibygging? Det er jo mest effektivt å bygge ferdig mens man er i gang, sier Gisnås.

Hun får støtte av Svein Tollersrud i Vikinglauget og administrerende direktør hos entreprenørbedriften Martin M. Bakken:

– Naturmessige forhold gjør at det er lett å bygge på flatbygdene. Veier er viktig og løfter attraktiviteten for næringslivet og innbyggerne. Standarden har blitt virkelig bra sørover, det har gitt en fin utvikling for næringslivet, sier Tollersrud.

– Timingen er god

NHO Innlandets regionleder, Jon Kristiansen, sier næringslivet i regionen heier på utbygging av veistrekningen:

– Utrolig bra at Vikinglauget nå gjør denne jobben. Her er det mange gode argumenter å spille inn til Samferdselsdepartementet når de starter opp jobben med ny nasjonal transportplan. Timingen er god, for samferdselsminister Jon Georg Dale har sagt at man kommer til å lytte mer til næringslivets behov når man skal se på veiutbygging i framtiden, sier Kristiansen.

– Hva er det næringslivet er opptatt av? Jo, at folk skal på jobb og at varer skal ut til markedene. Veiutbygging handler om verdiskapning og arbeidsplasser, og det å legge til rette for gode arbeidsregioner.

Hamar-ordfører Einar Busterud er også klar på at veistrekningen trenger å rustes opp:

– Gjennomsnittshastigheten på denne veien er nå lavere enn på 50-tallet. Ikke bare er veistandarden dårligere, men trafikken går saktere. Vi som er opptatt av en god øst-vest-forbindelse mener at disse ni kilometerne som gjenstår må rustes opp.

– Det er antakelig det prosjektet i Innlandet som gir størst verdi per investert krone, sier Busterud, som sier han også snakker på vegne av Ringsaker, Løten, Stange og Elverum kommune.