Caplin er kordirigent og musikkpedagog. Han er dosent i korledelse ved Høgskolen i Innlandet, hvor han har vært ansatt siden 1989. Han er utdannet sanger, dirigent og korpedagog ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han har hatt en rekke oppdrag som korpedagog og dirigent rundt om i Norden, og er kunstnerisk leder for og sanger i Vokalgruppen Nordic Blue Hamar i tillegg til at han er dirigent for ungdomskoret Defrost Youth Choir.

Framtidsrettet korledelse

ChoralSpace er en institusjon for profesjonell utvikling, som åpner dørene i september 2021 og grunnleggeren av dette ønsket Caplin med seg på laget for å utvikle tankesettet når det gjelder framtidig korledelse. Caplin har jobbet mye internasjonal og har god oversikt over hvilke filosofier som har fått fotfeste i de ulike delene av verden. Caplins misjon er «rethinking choir leadership,» altså å innføre en ny retning å tenke korledelse på.

– Må ting gjøres slik de har blitt gjort de siste 50 årene? Jeg er opptatt av en framtidsrettet og oppdatert utdanning av korledere som ikke bygger på dogmatikk og konservatisme, sier Caplin

Mer lærere enn dirigenter

Han har som nevnt dratt rundt i verden og sett hvordan korledelse praktiseres rundt omkring og ser et klart forbedringspotensial. Eller kanskje mer korrekt, et forandringspotensial.

– Enkelte vil nok mene at jeg kommer med revolusjonerende tanker, men det er heller evolusjonerende. Altså utviklende. Jeg mener at korledere må være mer lærere enn dirigenter og det å trekke inn pedagogikk mener jeg er riktig veg å gå. Det å forstå mennesket bak stemmen er det jeg er ute etter, forteller han.

Mindre enevelde

Caplin mener at det innenfor korledelse fortsatt er en del gammelt gods man kan kvitte seg med, men at han i løpet av de siste årene har sett en klar retningsforandring når det gjelder holdninger på dette feltet. Derfor er det ikke lenger kontroversielle tanker han bringer til torgs, men han skal sørge for at en ball som allerede har begynt å rulle ikke stopper opp og at den fortsetter å rulle i riktig retning. Den retningen innebærer at maestroen slik man kjenner rollen i dag skal ha en mindre eneherskende funksjon.

– I Norge ser vi stort sett en flat struktur når det gjelder korledelse, men i andre deler av verden er det en ekstremt vertikal struktur. Begge har sin berettigelse for i enkelte situasjoner trengs det at det er en som bestemmer. Det er på å finne denne balansen jeg har utviklet en ekspertise som gjorde at jeg ble spurt om å være kunstnerisk leder i ChoralSpace, sier han.

På sine mange internasjonale oppdrag, blant annet i Taiwan, har han sett mange eksempler på fryktbasert ledelse. Det er denne pedagogiske modellen, der tanken er å skremme kormedlemmene til å prestere, Caplin ønsker å henvise til skraphaugen.

–Jeg vil vise at det finnes andre måter å lage musikk på. Ikke fortelle, men motivere og involvere for å bygge noe sammen, sier han.

Vervet som kunstnerisk leder påvirker ikke hans stilling som dosent ved Høgskolen i Innlandet, da vervet inngår som en del av Caplins forskings – og utviklingstid på skolen. Hans første jobb som kunstnerisk leder blir å lede et symposium i Tyskland i februar og utover dette blir det flere fysiske og digitale forelesninger.

– Innen et par år håper jeg å føle at jeg har spilt en rolle i ChoralSpace og at jeg har satt i gang positive endringsprosesser, avslutter han.

Caplin har for øvrig også nylig stiftet International Choral Conductors Federation (ICCF) Dette er en helt ny organisasjon som skal fungere som en paraplyorganisasjon for alle lands korforbund, spesifikt for kordirigenter.