Eleven tar på seg VR-hjelm, og sekunder etter følger han en plukker på ASKO Hedmark. Eleven besøker frys, kjøl, tørrvarer, frukt og grønt, er med på avfallshåndtering og varemottak. Og blir med innom ordrekontor og innkjøp, logistikk og transport.

ASKO-hverdag

Are Vindfallet hos Making Views og hans kolleger har filmet i 360 grader, og laget videoer som skildrer hverdagssituasjoner på ASKO Hedmark-lageret. Noen ganger dukket det opp valgmuligheter for seeren, og da vil de valgene som tas få konsekvenser.

Prosjektet er i en forprosjektfase, men det skal bygges en større løsning som skal lanseres for elevene. Elevene skal i mellomtiden teste og være med på utviklingen.

– Vi har jobbet innenfor skoleverket en del år rundt det å treffe elever på deres egen banehalvdel, og sette ting inn i kontekst. Med ny teknologi som er på vei inn i markedet åpner det seg veldig mange muligheter i framtiden, sier Vindfallet.

– Det er for mange som dropper ut av skolen. Gutta er overrepresentert, og det å ta i bruk «gamification» og mye læringsmuligheter kan gjøre det mer motiverende å lære. Forskning viser at særlig gutta får et løft når en tar i bruk teknologi i skolen, sier Håvard Røste i VRINN-klyngen.

– Vi blir med på prosjektet med blanke ark og åpne kort, sier regiondirektør Terje Flaatrud hos ASCO Hedmark.

– Vår logistikkbedrift er avhengig av å ha tilgang til kompetent arbeidskraft. Vi må tenke nytt når det gjelder rekruttering av framtidens arbeidstakere.

Skal testes

Det var faglærer Oddvar Hemsøe på Service og samferdsel som kom på ideen. Han er spent på resultatet, og lover at man skal finne ut om den nye læringsformen virker:

– Det er viktig at vi får kvalitetssikret læringseffekten av prosjektet, så vi har knyttet oss opp mot Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning for å måle resultatene, sier Hemsøe.

Foruten Hamar katedralskole, Making Views og ASKO Hedmark er VRINN-klyngen og Hamarregionen Utvikling og Reiseliv med på prosjektet, som også har fått støtte fra Forskningsrådet.