Kjenner du noen som fortjener oppmerksomhet for sin innsats i lokalmiljøet?

ETTERLYSER KANDIDATER: Har du noen gode kandidater som fortjener en Omtankepris? Da kan du lansere de(n) overfor Coop Innlandet.

ETTERLYSER KANDIDATER: Har du noen gode kandidater som fortjener en Omtankepris? Da kan du lansere de(n) overfor Coop Innlandet.

Da kan ditt forslag sendt til Coop Innlandet føre til at kandidaten mottar hele 10.000 kroner.

DEL

Coop Innlandet har siden 2012 delt ut en Omtankepris på 10 000 kroner til den eller de som viser omtanke og gjør noe spesielt for andre. Alle kan nominere kandidater de syns fortjener å vinne prisen, og fristen for innlevering av kandidater er 30. oktober.

– Omtanke er en av verdiene vi forsøker å etterleve i Coop. Vi er i tillegg eid av kundene våre, og vi er derfor stolte av å kunne få dele ut en Omtankepris til de som gjør noe ekstra for lokalsamfunnet, sier Olav Rønningen, administrerende direktør i Coop Innlandet.

Omtankeprisen er blitt delt ut årlig siden 2012, og er en regional pris som deles ut i Gudbrandsdalen, Hedmarken, Øst Hedmark og Vest Oppland.

– Det er totalt fire vinnere som får 10 000 kroner i premie. Både personer, lag, foreninger eller skoler og skoleklasser kan vinne, dersom de oppfyller ett eller flere av kriteriene som er satt for prisen, sier Rønningen.

Kriteriene Rønningen viser til er å over tid ha jobbet aktivt for å fremme Coops ide og verdigrunnlag "tiltro til egenarten" enten lokalt eller regionalt, ha gjort noe spesielt for å utvikle eller bevare nærmiljøet, være pådriver i å integrere mennesker fra andre kulturer eller på en særskilt måte vist omtanke for andre mennesker.

Nominasjonen av kandidater foregår i Coop Innlandets butikker, og frist for innlevering av forslag er 30. oktober.

- Det er kundene våre som foreslår kandidatene, og jeg vil gjerne få oppfordre alle som kjenner noen som fortjener å vinne Omtankeprisen å nominere vedkommende. Etter at nominasjonene er på plass er det regionrådene, et valgt organ fra Coops medlemmer, som utnevner vinnerne i de fire regionene, forklarer Rønningen.

Vinnerne utnevnes på høstårsmøtet til Coop Innlandet 5. desember.

Artikkeltags