Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

(Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

(Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) Foto:

For første gang er det undersøkt om det finnes mikroplast i norske innsjøer. Forskerne fant blant annet mikroplast på alle de undersøkte stedene i Mjøsa.

DEL

(Østlendingen) Det skriver Miljødirektoratet.

Norsk institutt for vannforskning (Niva) har på oppdrag for Miljødirektoratet tatt prøver av sjøbunnen i Mjøsa og Femunden for å undersøke om det finnes mikroplast i ferskvannsmiljøet, og for å analysere om det er forskjeller mellom de to innsjøene i Hedmark.

I kjerneprøver fra alle 20 prøvestasjoner i Mjøsa ble det funnet mikroplast. Det ble funnet høyere antall mikroplastpartikler i Mjøsa på steder som er i nærheten av byer og tettsteder, veg- og båttrafikk, renseanlegg og elver, ifølge Miljødirektoratet.

De høyeste konsentrasjonene av mikroplast ble funnet i sediment utenfor Hamar og i sediment nær Mjøsbrua. Resultatene tyder på at de vanligste mikroplastpartiklene var plastrester fra produkter som for eksempel plastposer, isopor og tekstiler.

I Femunden, som ligger i langt mer uberørte naturområder, ble det funnet betydelig lavere mikroplastnivåer.

I 4 av 10 av de undersøkte prøvene kunne ikke forskerne finne mikroplast i det hele tatt. 

– Resultatene fra denne kartleggingen er viktig i arbeidet med å få oversikt over omfanget av mikroplastproblemet i ulike naturmiljøer. Vi er i startfasen av å forstå kildene til mikroplast og hvilken effekt det kan ha på mennesker og miljø. Vi følger nå opp undersøkelsen med et prosjekt som studerer transport av mikroplast i norske elver, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Artikkeltags