– Må utvide bredden på Rv. 3

Messeltsvingene: De beryktede Messeltsvingene i Stor-Elvdal står på lista over flaskehalser på riksveg 3, som må utbedres.FOTO: SIGBJØRN KRISTIANSEN

Messeltsvingene: De beryktede Messeltsvingene i Stor-Elvdal står på lista over flaskehalser på riksveg 3, som må utbedres.FOTO: SIGBJØRN KRISTIANSEN

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Det er nødvendig å breddeutvide hele riksveg 3 i tillegg til å utbedre en rekke flaskehalser.

DEL

(Østlendingen) Det fastslår Even Moen (Sp), Stor-Elvdal-ordføreren som er leder i Vegforum Rv. 3, i innspillet til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018–2027.

– Vi går inn for breddeutvidelse hele vegen der det er tilstrekkelig, samt utbedring av flaskehalser der breddeutvidelse ikke er nok, heter det i et brev til Samferdselsdepartementet.

Prioriteringslister

Vegforum Rv. 3 har satt opp en prioriteringsliste både for breddeutvidelse og for flaskehalser.

Flaskehalsene som bør prioriteres er:

• Lonåsen, inkludert Tonna bru.

• Strekningen forbi Stor-Elvdal kirke.

• Messeltsvingene i Stor-Elvdal.

Prioriterte strekninger for breddeutvidelse er:

• Søkkunda Bru – Evenstad

• Evenstad – Imsroa

• Atna – Alvdal

• Fjell – Opphus Nord.

Videre heter det i innspillet at en sammenhengende gang- og sykkelveg gjennom Kvikne bør realiseres så snart som mulig.

Har tro på vegselskap

Nylig gikk regjeringen inn for å etablere et eget statlig vegselskap, som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde utvalgte vegstrekninger av en viss lengde. Selskapet får 130 milliarder kroner til disposisjon over 20 år.

Vegforum Rv. 3 ser positivt på opprettelsen av dette selskapet:

– Vi tror det statlige vegselskapet betyr en mer forutsigbar finansiering, som vil sikre en mer helhetlig og raskere vegutbygging. Vi håper tiltaket ikke går på bekostning av de prosjektene som ikke inngår i vegselskapet, skriver Moen i innspillet.

Ja til ATK

Vegforum Rv. 3 ønsker mer automatisk trafikkontroll (ATK) med gjennomsnittsmålinger i Østerdalen.

– Vi støtter Trygg Trafikk og Statens vegvesen når det gjelder automatisk trafikkontroll. Vi ser at dette forebygger ulykker, heter det.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken