Gå til sidens hovedinnhold

NORGRO på Ridabu spirer og gror mot rekordoverskudd

NORGRO på Ridabu kan i år feire 30-årsjubileum vel vitende om at driftsinntektene trolig bikker 320 millioner i år og at de kan bokføre overskudd hvert år siden oppstarten i 1991.

NORGRO er en landsdekkende leverandør av, plantemateriale og tilhørende innsatsmidler til yrkesdyrkere innen grøntsektoren. Produktområder er frø til grønnsaker, krydder, urter og blomster, ungplanter til blomster, setteløk, settepoteter og bærplanter. De leverer også kjemisk og biologisk plantevern, gjødsel og andre tilhørende driftsmidler til gartnerier, planteskoler og produsenter av grønnsaker, frukt og bær. NORGRO AS er eid av Felleskjøpet og Gartnerhallen, og har hovedkontor på Sælid. Det er til sammen 40 ansatte i bedriften, hvorav 15 til daglig er å finne på Ridabu. Salgsapparatet betjener hele landet.

Vekst hvert år

NORGRO ble altså etablert som eget selskap i 1991. Selskapet var da eid av Orkla etter en fusjon av Møllesentralen, Christinsands Møller, CA Thoresen og Norsk Frøforsyning. I 1995 ble selskapet kjøpt opp av Felleskjøpet Øst (nå Agri). Landbruksdelen ble innlemmet i FK mens NORGRO ble skilt ut som eget datterselskap med hagebruk/grønt som spesialområde slik vi kjenner det i dag.

– Vi var en liten og ubetydelig aktør den gang og omsatte vel for 26 millioner det første året, men vi har vokst hvert eneste år og er markedsledende nå, forteller daglig leder Kristen Bartnes.

En viktig vekstfaktor er at grøntnæringen i Norge er blitt større med årene, men det er fortsatt mye å hente, ifølge Bartnes.

– Vi synes vel at arealdisponeringen kunne vært annerledes. Det er faktisk sånn at grøntsektoren er dobbelt så stor som kornproduksjonen i verdiskapning og hadde rammebetingelsen vært bedre lagt til rette ville den norske produksjon kunne vært mye høyere, sier Bartnes.


Gode fagfolk

Men større kunder og mer areal ville betydd lite om ikke NORGRO hadde hatt en stab rustet til å takle utfordringene og kompleksiteten som denne bransjen byr på. Dyktige fagfolk er essensielt og Bartnes skryter av de ansatte.

– Våre ansatte er faglig sterke folk som er glad i kundene og som virkelig kan produktene. Det å kunne tilby kunder god rådgivning om produktene er utrolig viktig. Det er tross alt snakk om krevende produksjoner og denne bransjen er ikke som et bakeri som bare kan sette en ny deig. Her har man bare en sjanse i året, sier Bartnes.

Dyktige fagfolk som Arne Gillund og Tor Kjetil Kongsrud som har vært med å bygge opp NORGRO gjennom 30 år har betydd mye for utviklingen av NORGRO. Førstnevnte er fagsjef innen grønnsaker og Kongsrud er ansvarlig for bærproduksjon og så har de Anne Røed som eksempel på dyktig innkjøper. Noe av jobben deres går ut på testing av ulike frøsorter og før reiserestriksjonene ble innført dro de mye rundt i Europa for å besøke ulike frøfirmaer. Det gjelder nemlig å skaffe seg førstehåndskunnskap om produktene de skal anbefale kundene. I Norge er det nemlig store forskjeller i klimaet og dette er en sårbarhet for yrkesdyrkere. Frø som gir utmerkede resultater på Jæren kan nemlig oppføre seg på en helt annen måte i Trøndelag. Slike ting må Gillund og Røed ha kontroll på.

Stadig lengre sesong

Grøntnæringen kan kanskje høres ut som noe som hører sommermånedene til, men til eksempel så dyrkes det gulrot fra februar til juni i Norge.

– Vi selger mye produkter for å forlenge sesongen og slik det er blitt nå er det vel kun overgangen mellom oktober og november som er litt roligere enn resten av året. Da har vi fjorten dager som er litt roligere, sier Kongsrud med et smil.

Med enda lengre sesonger stilles det enda høyere krav til at NORGRO gir yrkesdyrkerne det de trenger når de trenger det.

– Koronasituasjonen gjør at logistikken ikke flyter like bra, så vi er avhengig av en god dialog med alle våre leverandører. Hvis noen bestiller fiberduk av oss er ikke det like interessant å få i oktober når de skulle hatt den på våren, sier Bartnes.


Var egentlig pensjonist

Bartnes har bred erfaring fra landbruket og landbrukssamvirket gjennom direktørstillinger i Norsk Landbruksrådgiving, Felleskjøpet, Grønt, Gilde og NORGRO. 74-åringen sluttet egentlig i NORGRO for 15 år siden, men har hatt andre jobber etter på og levde pensjonisttilværelsens glade dager i to år før hans gamle arbeidsgiver en dag ringte. Daværende daglig leder Bjørn Skjeltorps tjenester var ønsket andre steder i Felleskjøpet og dermed ble Bartnes spurt om han kunne steppe inn til en ny leder er på plass.

– Da sa jeg ja til å hjelpe til en periode, men jeg skal tilbake til pensjonisttilværelsen om ikke så lenge, sier han.

Selv om Bartnes sin periode i NORGRO er midlertidig, har han klare tanker om vegen videre.

– Det er en veldig skjevfordeling av mat i verden. I den ene delen av verden kastes det utrolige mengder mat, men folk sulter i andre deler. Derfor ønsker vi at det skal importeres så lite mat som mulig og at vi i enda større grad skal produsere vår egen mat, avslutter han.