Gå til sidens hovedinnhold

Norsk Jernbanemuseum fyller 125 år, men feiringa blir først til våren

Norsk Jernbanemuseum fyller i disse dager 125 år.

Søndag 13. oktober 1895 var 30 stasjonsmestere fra hele landet samlet til generalforsamling på

Hamar. Der ble det enstemmig vedtatt at det skulle jobbes for å opprette et jernbanemuseum i Norge. Ett år seinere, 5. oktober 1896, konstituerte man en komité som skulle stable på beina et jernbanemuseum. Lokaliseringen var ønsket i Kristiania, men man fant ikke egnede lokaler der. Slik seilet Hamar opp som alternativ. Og siden har Norsk jernbanemuseum vært på Hamar, selv om det har vært diskusjoner rundt flytting hver gang man har relokalisert i byen.

Museets første lokaler var beskjedne, i 2. etasje over foajeen i dagens stasjonsbygning på Hamar.

Her hadde man tilhold fram til 1912, da man måtte flytte ut av lokalene. I 17-18 år var museet pakket ned, mens gjenstandssamlingen fortsatte å vokse. I 1930 gjenåpnet museet, i bydelen Disen i Hamar. Her etablerte man et jernbanemuseum etter friluftsmuseumsmodellen. I 1946 blir museet en del av NSB og endrer samtidig navnet til NSB Jernbanemuseet. I 1950 ble det besluttet at Hamar kommune og Domkirkeodden skulle stille tomteareal til rådighet ved Rosenlundvika/Martodden vest i byen, og i 1956 kunne man åpne et nytt og moderne museum i Rosenlundvika.

Mye har skjedd

Og i løpet av de 65 år museet har ligget i Rosenlundvika, har det skjedd mye, blant annet:

*Tertittoget ble satt i drift i 1962.

*Servering fra restaurantvogn fra 1978.

*Tilknytning til Dovrebanen med sidespor i 1996.

*Museet får tilbake sitt opprinnelige navn i 1996.

*Nytt museumsbygg åpnet i 2003, og museet ble igjen helårsåpent.

*Overtar tomta som ble leiet ut for camping i 2006.

*Museet blir trafikkutøver for museumstog på det nasjonale jernbanenettet i 2003.

En utfordring som går igjen alle 125 årene, er behovet for utvidelse og plass. Ikke før har museet flyttet inn i nye lokaler, før behovet for ytterligere plass meldes. I dag er den største utfordring å få mest mulig av det rullende materiell innendørs – og aller helst i lokaler som gjør at det også kan vises fram for publikum.

Jubileumsåret 2021 har blitt preget av korona med publikumsbegrensinger og tidvis nedstengning.

Selve jubileumsarrangementet som var planlagt første helgen i september, er derfor utsatt til våren 2022.