(Ringsaker Blad)

Natt til onsdag endres kjøremønsteret på E6 og Fylkeveg 84 Furnesvegen over Bergshøgda. Omkjøringen innebærer samtrafikk mellom de to veiene, ved at E6-trafikken ledes inn på Furnesvegen i noen hundre meter før den går over i en midlertidig omkjøringsvei nord for Bergshøgda. 

Omkjøringen innebærer at trafikantene må gjennom to midlertidige rundkjøringer for å komme forbi Bergshøgda i Ringsaker.

- Dette blir en av de mer omfattende omkjøringene som kommer i løpet av høsten. Samlet sett passerer det omtrent 26000 kjøretøy per døgn over Bergshøgda, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Omleggingen kommer til å vare frem til jul.

- Totalentreprenøren har valgt denne løsningen når de nå skal gjennomføre arbeidene med nye E6 over Bergshøgda. Trafikkløsningen blir slik frem til jul, sier Moshagen.

Strekningen over Bergshøgda skal stå ferdig sommeren 2020.