(Ringsaker Blad)

Kommunen varslet først at tilbudet med fellesmiddag forsvinner i sommerferien.

– Felles middag knyttet til dagtilbudet ved Furnes bo ble varslet stengt to uker av sommerferien. Men etter tilbakemeldinger jobber vi nå for å få til en organisering av dette, melder kommunalsjef Sverre Rudjord.

Får mat

Det var altså et problem for kommunen å opprettholde tilbudet i to sommeruker.

– Det er fellesmåltidet hvor dagtilbudet tar ferie 24. juli til 6. august som er utfordringen. Nå legger vi kabalen slik at de som ønsker å spise sammen får gjort det også i sommer, sier Rudjord.

Han fortsetter:

– Matlevering er basert på individuelle avtaler. Ut fra behovet den enkelte har. Sjøl om dagtilbudet stenger så har det aldri vært slik at det ikke er tilbud om mat, sier han.

Vil skreddersy

De som ønsker matserveringer peker på at flere har vansker med å tilberede maten helt ferdig sjøl, og at beboere i omsorgsleiligheter må spise mat alene.

Rudjord bekrefter at de får på plass en person som kan ha ansvar for et tilbud om felles måltid i kantina i de aktuelle ukene.

– Det er ikke alle som ønsker felles måltid i kantina. Noen ønsker å få levert maten hjem i leiligheten. Noen er borte en eller flere dager. Uansett skal vi finne ut av det. Så får vi forsøke å skreddersy et tilbud som passer for dem som ønsker å spise sammen, sier Rudjord.

Saken ble først omtalt i HA. RB omtalte i fjor en sak hvor fellesmåltid i helgene ble offer for kommunal innsparing.