(Ringsaker Blad)

Ambulanse og politi dro til stedet. Føreren  var ikke alvorlig skadet, men ble kjørt til lege for sjekk.

Aktuell strekning

FAU ved Kylstad skole ønsker dialog med fylkeskommunen, vegvesenet og kommunen for om mulig å finne alternative måter å finansiere gang- og sykkelveger på flere strekninger enn det som ligger i forslaget til handlingsplan.

Les også: Ber om hjelp for å ikke miste barn i trafikken

I det forslaget til handlingsplan for fylkesvegene som oppvekstkomiteen behandler mandag, og formannskapet skal behandle onsdag, ligger gang- og sykkelveg på strekningen Gjerlu-Røset inne. Videre utbygging av denne strekningen til å gå fra Tvedt til Gålås, og langs Gjerluvegen fra Gjerlu til Furnes ungdomsskole, ligger ikke inne i planen.

Uenige om ulykkestall

Ifølge vegvesenets statistikk har det i løpet av de siste åtte årene vært tre ulykker med personskade på strekningen. FAU har imidlertid hentet inn informasjon som dokumenterer ytterligere fire ulykker siden 2011.

Den nye statistikken understreker bare behovet for å komme i gang med bygging av gang- og sykkelveg også mellom Gjerlu og Furnes ungdomsskole, framholder trafikksikkerhetsutvalget.

Les også: Tilfeldigheter gjorde at Sigve (11) ikke ble drept langs skolevegen

Til sammen er tre personer lettere skadd, tre personer alvorlig skadd, en drept.