Krever bomstasjon nord for Vienkrysset

VIENKRYSSET: I dette området vil det komme ny bomstasjon når det blir bygd ut firefeltsveg på E6.

VIENKRYSSET: I dette området vil det komme ny bomstasjon når det blir bygd ut firefeltsveg på E6. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Hamar Arbeiderparti går nå sterkt imot Statens vegvesens planer om å plassere ny bomstasjon sør for Vienkrysset når ny E6 skal bygges ut gjennom Hamar.

DEL

Vegvesenet er nå igang med forarbeidet til reguleringsplanen for ny firefelts E6 gjennom Hamar.

Vegen skal være bompengefinansiert og det er vurdert flere alternativer for plassering av ny bomstasjon - nord eller sør for Vienkrysset i Hamar.

Statens vegvesen har anbefalt å legge denne bomstasjonen sør for krysset.

Det går nå Hamar Arbeiderparti nå sterkt imot.

Partiet viser til beregninger som sier at trafikken gjennom Ringgata og Furnesvegen i Hamar med plassering sør for krysset vil øke med 14 prosent. På Fv. 116, Sælidvegen som går fra Vienkrysset til Vang kirke/Rv. 25, så er det anslått at trafikken vil øke med hele 41 prosent dersom bommen settes opp på sørsiden av krysset.

Dermed vil bilpasseringene øke fra 5.000 til nesten 8.5000 på den allerede trafikerte Sælidvegen.

- Dette vil medføre mye støy, mer støv og ha svært negative konsekvenser for bomiljøet på Ridabu sør, skriver partiet i sitt vedtak fra årsmøtet.

Artikkeltags