Jo E. Brenden

- Jeg trodde jeg skulle tegne en "gardintrapp på land"

I 2008 hadde Geir Byberg en drøm og en idé om et stupetårn i Hamar til halvannen million og arkitekt Tor Kraft satte seg ved tegnebrettet. 2.423 dager senere møttes de to midt ute på det drøyt 23 millioner kroner dyre anlegget.
Publisert
DEL

- Dette har vært et stort lerret å bleke!

Slik forklarer arkitekt Tor Kraft følelsene når han nå står midt ute på stupetårnet han selv tegnet for drøyt seks år siden.

Det som startet som en idé fra kommunestyrerepresentant for KrF, Geir Byberg, ble et marieritt for politikerne og byen.

- Stupetårnet måtte ut i vannet

- Jeg ble bedt om å tegne det som i utgangspunktet så ut som en "gardintrapp på land", sier Tor Kraft.

Men da han satte seg ned ved tegnebrettet så endte hele prosjektet raskt som noe mer. Med blyanten klødde arkitekten seg lenge hode over hvordan dette skulle løses. Ønsket om å skape noe mer enn en "gardintrapp på land" vokste og vokste i den kreative sjelen.

- Raskt fant jeg ut at stupetårnet måtte ut i vannet. Jeg var selv ute i Mjøsa for å gjøre undersøkelser.

Den 7. oktober 2009 presenteres arkitektens arbeid for formannskapet i Hamar. Så følger drøyt to år med utsettelser og anbudsarbeid før formannskapet igjen får saken på bordet og prisen var da steget til drøyt 7 millioner kroner.

 

Formannskapet vedtar og at stupeanlegg på Koigen gjennomføres i tråd med Tor Krafts konsept, og ferdigstilles våren 2011. Finansiering ble lagt inn i ordinært budsjettarbeid for 2011 med en gitt øvre totalramme på 7,4 millioner kroner.

- Selv om det ble et større annlegg enn først antatt, så høstet det applaus, minnes Tor Kraft.

Men dette var bare starten - og ingen ante på dette tidspunktet hva som lå foran.

Feilskjær og overslag

Deretter følger det nesten fire år som veldig få i Hamar kommer til å glemme. Den ene kostnadssprekken avløser den andre, og skandalene står i kø for stupetårnprosjektet.

Både lokal og nasjonale medier forsyner seg grovd i godtposen av tabloide poenger som stupetårnsaken etter hvert strør etter seg på sin veg.

I desember 2013 får prosjektet sitt foreløpige nødestøt med et worst case-scenario opp mot 30-millioner kroner, politikerne stopp og prosjektet stanses midlertidig.

 

I takt med at skandalen vokste så svekket den Hamar og politikernes omdømme. I sin masteroppgave "Feilskjær og overslag" har Håkon Henjum sett på stupeanleggsprosessen og konkluderer med følgende omkring omdømmespørsmålet.

"Det er allikevel grunn til å påstå at aktørene i prosessen var bevisste i dette spørsmålet, og at det er sannsynlig at det kan har påvirket avgjørelsen."

Henjum har gått grundig inn i prosessen og sett på hvem og hva som påvirket utfallet av prosessen.

Til HA har Henjum uttalt at politikere er seg bevisst i avhengighetsmekanismer og ikke lar seg føre inn i en situasjon der man ikke kan snu på grunn av entusiasme. - Noen må ta rollen som den skeptiske, slik at man ikke overser faremomenter. Dersom prisen for anlegget opprinnelig ble anslått til ti millioner kroner, hadde nok ikke entusiasmen vært like stor, sier Henjum.

Jeg og Tor Inge Martinsen lover å ta dobbeltbomba når anlegget åpner

Knut Fangberg, Høyre

 

Nå står tårnet der

Foto:

 

For ganske nøyaktig ett år siden, etter at Sweco hadde innrømmet rådgivningfeil fra prosjektets ingeniører og Hamar kommune hadde fått erstatning på 6,4 millioner kroner, så vedtas det at stupetårnet skal bygges ferdig med en prisramme på 23 milloner kroner.

– Vi har fått stupetårnet til en pris vi kan leve med. Jeg og Tor Inge Martinsen (BBL) lover å ta dobbeltbomba når anlegget skal åpnes, sa Høyres Knut Fangberget.

En uttalelse Hamar-ordfører Morten Aspeli ville ha protokollført.

- Vi politikerene må lære av denne prosessen, sier Einar Busterud, mens han ser på åpningen.

Det første stupet

Foto:

Mannen med ideen, Geir Byberg, trodde ikke det han så da han kom ned på Koigen onsdag ettermiddag.

- Kona mi tippa at det kom 150 personer, mens jeg tippa 400. Men se rundt her a. Det er tusenvis. Det er deilig å se at folket også virker å være feridg med alt krøllet og at vi nå så feirer dette stupeanlegget som endelig er på plass.

Og når Jon Grunde Vegard og Kamilla Gamme Svello utførte det første stupet fra det fem meter høye trånet var det til trampeklapp fra de tusenvis av fremmøtte (se video under).
 

  Sjekk denne unike dronevideoen av da Kamilla Gamme Svello og Jon Grunde Vegar som de første stupte fra tårnet til 23 millioner kroner. Video: SkyPhoto

  Da hadde allerede Arne Hjeltnes på stødig vis stått for konferansierjobben, mens Hamar-gutten Kåre Magnus Bergh var det humoristiske innslaget. Bergh hadde rappet en kjent tale fra Odvar Nordli og sang stupetårnets egen hymne basert på «Pie Jesus».

  Som innbyggar i Hamar har stupetårnet kostet meg 400 skattekroner. Det tåler eg, og trur på sommaren

  Bjarte Ytre-Arne på Facebook

  Se bilder fra åpningen av stupetårnet!
   

  Se høydepunktene fra åpningen!

    

   Her er stupetårnets tidslinje

    

   Idé og første vedtak
   22/10/2008:
   KrFs Geir Byberg lanserer ideen og saken kommer opp i kommunestyret denne dagen. Det avsettes 40.000 kr til forprosjektet.

   Formannskapets vedtak
   27/05/2009: Et enstemmig formannskap i Hamar vedtar å takke ja til en gave på 500.000 kroner fra sparebankstiftelsen DNBnor, og vedtar samtidig å utlyse en arkitektkonkurranse.

   Antakelse av arkitekt
   16/06/2009: Tor Kraft

   Presentasjon for Formannskapet
   07/10/2009: Ståle Andreassen orienterte om forprosjekt og område for plassering av stupeanlegget. Det ble gitt full tilslutning til å gå videre med Tor Krafts løsningsforslag inkl. forslag til plassering.

   Melding om delegert vedtak
   04/11/2009

   Vedtak om utsettelse
   07/04/2010: Vedtak: Prosjektstart utsettes et år, og planen er byggestart våren 2011.

   Utarbeidelse av anbuds-dokumenter
   31/08/2010- 01/11/2010: Pågår høsten 2010

   Ny pris: 7,4 millioner kr.
   19/01/2011: I formannskapet i Hamar kommune ved tar man nå å øke rammene og finansieringen av stupetårnet til en totalramme på 7,4 millioner kroner.

   Ny behandling i formannskapet
   23/02/2011: Denne dagen er både finansiering og plassering tema i formannskapet.

   Omprosjektering og juridisk vurdering
   15/06/2011 – 31/12/2011: Utover i 2011 jobbes det med saksbehandling omkring stupetårnet.

   Ny pris: 9,4 millioner kr.
   18/01/2012: Formannskapet vedtar at stupetårnet skal flyttes 50 meter syd for piren og det godkjennes en ny kostnadsramme på 9,4 millioner.

   Anleggsarbeidene starter
   10/04/2012: Ved påsketider starter anleggsarbeidene opp på Koigen. Ny brygge/landfeste ble bygget ferdig før vannstanden satte en stopper for videre arbeid ute i Mjøsa.

   Konstruksjon må endres
   01/06/2012 – 30/09/2012: Etter ny gjennomgang med sikkerhetsdetaljene så blir det besluttet at anlegget må forankres med pæler.

   Ny pris: 11,4 millioner kr.
   21/11/2012: På bakgrunn av detaljutføring, nødvendig grunnundersøkelse og økonomirevisjon ble det i Formannskapets arbeidsmøte 21. november 2012 orientert om en kostnadssøkning i størrelsesorden 2 mill kr utover allerede vedtatt 9,4 mill kr. Dette ble lagt inn i budsjettet del 2, for 2013, uten finansiering.

   Ny pris: 13,9 millioner kr.
   04/03/2013: På grunn av ny forankringsløsning stiger prisen ytterligere.

   En sak for kontrollutvalget
   17/04/2013: Kontrollutvalget i Hamar kommune skal nå se på hvorfor stupetårnet ble så dyrt.

   Utsatt til etter fellesferien
   01/07/2013: Åpningen som var ment å skulle åpnet før fellesferien blir utsatt til slutten av juli.

   Ny utsettelse: September
   08/08/2013 : Hamar kommune sender ut en pressemelding om at stupetårnet utsettes til september.

   Ny pris: 14,9 millioner kr.
   21/08/2013 : Hamar kommune bestiller en ekstern granskning av stupetårnet etter at prisen stiger med minst én million kroner.

   Nye fester, men flere brudd
   11/09/2013- 15/09/2013: I løpet av sensommeren og høsten 2013 blir det forsøkt å feste stupetårnet med gaffelfester, men været fører til nye brudd i forankringsfestene. Den planlagte åpningen i september utsettes igjen.

   Slaktes i Faveorapport
   20/09/2013: Manglende kompetanse i alle ledd, dårlig kommunikasjon og uklare rammebetingelser er årsaken til den store kostnadssprekken for stupeanlegget i Hamar.

   Slepes i vinteropplag
   29/10/2013 : Det har blitt bestemt at stupetårnet skal dras i dokk for at det ikke skal flyte av sted. Stupeanlegget blir dratt i vinteropplag bak Hamars tidligere politihus, på Tjuvholmen.

   Ny pris: 20 millioner kr.
   30/11/2013 : Det vil koste seks millioner kroner å reparere og fikse anlegget slik at det ikke sliter seg når været er som verst ved Koigen.

   Ny pris: 29 millioner kr (worst case)
   02/12/2013: Hamar kommune innkaller til pressekonferanse, og forteller om en ny prissprekk.

   Prosjektet stanses!
   04/12/2013 : Formannskapet i Hamar fatter et vedtak om å stanse byggingen av stupetårnet. De vil utrede saken nærmere.

   Sweco-innrømmelsen
   05/12/2013: Prosjekteringsfirmaet Sweco erkjenner dårlig arbeid på stupetårnet og kan være villig til å gi erstatning slik rådmannen krever.

   Narr av stupetårnet la det for salg på Finn.no
   08/12/2013: Denne historien om de som la ut stupetårnet til salgs på Finn.no føyer seg bare inn i rekke av humoristiske krumspring rundt stupetårnskadalen.

   Gjøvik rekker tunge til Hamars stupeskandale
   09/12/2013: Det nye stupetårnet på Hamar nærmer seg en prislapp på svimlende 30 millioner kroner. Budsjettet for det nye stupetårnet på Engelandsodden i Gjøvik er 29,97 millioner lavere.

   Ny makspris: 26,5 mill. kr.
   09/04/2014: Nå lover prosjektsjef Ole Jonny Eriksen at stupetårnet på Koigen ikke skal koste mer enn 26,5 millioner kroner.

   Får erstatning
   10/06/2014: Hamar kommune og Sweco er blitt enige om at kommunen får en erstatning på 6,4 millioner kroner fra Sweco, fordi de har gitt kommunen feilaktige råd om stupeanlegget på Koigen.

   Stupetårnet vedtas bygget ferdig
   11/06/2014: Etter at kommunen er blitt enig med Sweco om millionerstatning for dårlige råd, er det nå klart at stupetårnet vil bli gjort ferdig, og at det vil koste kommunen 12 millioner kroner.

   Hjeltnes lanserer bok om stupetårnet
   28/08/2014: Alle steder i Norge har sin stupetårnskandale, sier TV-humorist og forfatter Arne Hjeltnes, aktuell med boka «Stupetårnet».

   Stupetårnet slepes tilbake
   14/10/2014: Etter å ha ligget i opplag ved Tjuvholmen slepes Stupetårnet på plass denne dagen.

   Sluttføring av arbeid
   31/10/2014 – 10/06/2015: Vinteren 2014 og våren 2015 ferdigstilles arbeidene med stupetårnet.

   Endelig åpning annonseres
   04/06/2015: Det etter hvert så mye omtalte stupeanlegget på Koigen i Hamar, skal høytidelig åpnes 10. juni klokka 18.00.

   Åpningen
   10/06/2015: John Grunde Vegar og Kamilla Gamme Svello gjør de første stupene fra Hamars nye stupetårn.

   Artikkeltags