Krisesenteret fikk penger til aktivitet

STØTTE: Hamar krisesenter har fått støte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

STØTTE: Hamar krisesenter har fått støte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

142.250 kroner til Hamar krisesenter.

DEL

Barne- og likestillingsdepartementet har gjennom Bufdir tildelt Hamar kommune 142.250 kroner til systematisk og individtilpasset aktivitet ved krisesenteret i Hamar og da særlig for de barna som på grunn av sikkerhet ikke kan gå på ordinær skole eller i barnehage.

Hamar interkommunale krisesenter ivaretar barn, kvinner og menn, som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner, sin sikkerhet og trygghet og har gjort det i 36 år. Krisesenteret forebygger, synliggjør og bekjemper vold i nære relasjoner.

Krisesenteret er en del av vertskommunemodellen og står til rådighet for innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune.

I Hamar skal pengene gå til systematisk og individtilpasset aktivitet med kjernetid på krisesenteret, særlig for de barna som på grunn av sikkerhet ikke kan gå på skole og barnehage. Og lekseoppfølging. Dette gjelder rundt 60 barn.

Artikkeltags