Ny vannledning gjennom Åkersvika

I ARBEID: To gravemaskiner, den største på 34 tonn, er i arbeid med vannledningen over Åkersvika.

I ARBEID: To gravemaskiner, den største på 34 tonn, er i arbeid med vannledningen over Åkersvika. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

HIAS legger ny vannledning mellom Midtstranda og Bekkelaget. Anleggsarbeid i fuglereservatet og kryssing av Svartelva byr på utfordringer.

DEL

– Vi skal rundt to meter under bunnen av Svartelva, sier anleggsleder Lars Aasen hos entreprenøren AF.

Må kjøre langt

– For å krysse elva bruker vi sprengt sten på 2–12 centimeters størrelse til å bygge en vei tvers over elva, så vannet renner gjennom. Grøfta til vannledningen graver vi midt i veitraseen. Det er svært viktig at steinen er uten finstoffer, noe som kan ødelegge gjellene på fisken.

Bunnen på grøfta kommer rundt to meter under elvebunnen.

Den største gravemaskinen veier 34 tonn og maskinene står oppå isen, som er 30 centimeter tykk. Under den er massen like bløt som om sommeren.

– Dieselfylling på maskinene må skje på land, av hensyn til mulige lekkasjer. Det betyr opptil én kilometer kjøring tur/retur for å fylle. Dessuten skal anleggsbeltet være så smalt som mulig. All kjøring i reservatet skal begrenses til et minimum. Hensynet til miljøet gjør at alt tar lengre tid., sier Aasen

Nytt renseanlegg

Vannledningen på 630 millimeter er 1500 meter lang og en del av et nytt vannrensingsanlegg som HIAS skal bygge på Nordsveodden i Ottestad. Renseanlegget har byggestart i februar 2019 og erstatter anlegget i Hamar som er over 60 år gammelt. Vannledningen er såkalt toveis, som betyr at den både kan forsyne Stange med vann fra Hamar og omvendt.

En vannkum på 30 kvadratmeter og 90 tonn er en del av anlegget. Den ble satt ned i Bekkelaget i januar og fordeler vannet mellom eksisterende ledning mot Vikingskipet og den nye ledningen. Narmo Betong i Hamar støpte kummen, som kanskje er Norges største vannkum.

Hele anlegget med vannledning, vannkum og arbeider kommer på 16 millioner kroner.

Arbeidene skal avsluttes i god rid før fugletrekket setter inn.

– Da skal naturreservatet framstå som før vi begynte, avslutter Aasen.

Åkersvika naturreservat

Naturreservatet er opprettet for å bevare et verdifullt våtmarksområde med stor variasjon i naturtyper. Området har særlig stor betydning for biologisk mangfold i form av raste- og hekkeområder for våtmarksfugl og som leve- og voksested for sjeldne og truede plante- og dyrearter.

Fylkesmannen har gitt Hias IKS dispensasjon fra fredningsforskriften.

Rørledningen skal graves ned med minimum 1 meter overdekning. Der den krysser elveløpet skal elvebunnen formes slik at den framstår så naturlig som mulig og ikke representerer et vandringshinder for fisk.

På grunn av fare for spredning av uønskede/svartlistede plantearter skal maskiner og kjøretøyer vaskes før de flyttes fra området.

Arbeidene skal gjennomføres når vannstanden i Mjøsa er på sitt laveste nivå og avsluttes primært innen 31. mars og senest 15. april.

Artikkeltags