(Østlendingen)

Styret i Sykehuset Innlandet har foreslått at et nytt akuttsykehus i Innlandet plasseres ved Mjøsbrua.

Men i tolvte time kommer Hamar kommune på banen og lanserer både den store parkeringsplassen ved Vikingskipet og området ved Hamar stasjon, mot Espern, som mulige tomter for et framtidig storsykehus. Begge tomtene ligger sentrumsnært, nær jernbane og har Mjøsutsikt.

Sentralt sykehus

Med Samfunnsøkonomisk analyse og arkitektfirmaet PIR II/VSO Consulting ble det tirsdag lagt fram en mulighetsstudie med sykehus sentralt plassert i Hamar.

Rådmann i Hamar, Bjørn Gudbjørgsrud, sa i sin innledning at dette ikke var et kampinnlegg for Hamar, men:

– Sykehuset Innlandet har ikke vurdert et sentralt plassert sykehus ved et knutepunkt i en by, til tross for at de statlige retningslinjene er tydelige på at en lokalisering av denne typen skal skje i regionale sentra, sa Gudbjørgsrud.

Fagdirektør Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse fikk starte presentasjonen, som tok for seg hva som ville skje av endringer i området fram til 2040 dersom man går for et sykehus ved Mjøsbrua eller i Hamar:

– Togforbindelsene til Oslo er viktig. Mange spesialister og andre ansatte vil ønske å pendle fra Stor-Oslo-området til en så stor arbeidsplass. Jo nærmere man kommer arbeidsmarkedet, jo lettere er det å få tak på fagfolk på midlertidig og langvarig basis, sa Røtnes, og ga Hamar et klart pluss i presentasjonen.

Han viste også fram beregninger om at et storsykehus ved Mjøsbrua ikke vil endre på hvor folk bosetter seg, og at effekten snarere blir mer pendling og følgelig mer klimautslipp:

– Snittet av pasient- og pårørendereiser vil bli noen kilometer lengre ved et sykehus i Hamar, men tar vi med pendling med de ansatte så vil det totale CO₂-utslippet bli høyere ved en løsning med sykehus ved Mjøsbrua, sa Røtnes.

Landskapsarkitekt Christine Gjermo fra firmaet Pir II presenterte de to tomtene man mener sykehuset bør ligge på i Hamar. Hun pekte på den store parkeringsplassen og området rundt Vikingskipet som høyaktuelt, alternativt området ved Hamar stasjon og mot Espern.

– Godt egnet for sykestuer. Bra tilgjengelighet, god fleksibilitet, bra for byutviklingen og bra kostnadsmessig.

Men det er også utfordringer. Hvor går framtidens jernbanetrasé? Og hva skjer om Mjøsa skulle stige dramatisk?

– Vi mener at man skal kunne få inn storsykehus i område, både med dagens jernbanetrasé og om det blir stasjon ved Vikingskipet. Og vi må ta hensyn til flom, og bygger sykehuset opp tre meter i forhold til dagens nivåer. Da er vi på flomsikkert nivå, sier Gjermo.

– Alle muligheter

Ordfører Einar Busterud fulgte spent med på framleggingen. Han har vært en ivrig forkjemper for nytt storsykehus nærmere Hamar. Nå kommer det første forslaget om å legge sykehuset midt i byen.

– Vil du ha en omkamp om sykehusplasseringen?

– Ingenting er vedtatt. Alle muligheter må opp og fram i en så stor og viktig sak. Og det er til slutt Helse Sør-Øst som skal beslutte hvor sykehuset skal ligge.