Vil samarbeide mer med kommunen

DIALOG: Brukerrådet for helse og omsorgstjenester i Hamar kommune vil ha mer dialog. Fra venstre: Ida Kristine Lie, Hamarregionen Demensforening, Leder for tjenester for hjemmeboende i Hamar kommune Berit Johnsen, Åse Jofrid Sørby, sekretær for Brukerrådet, Hamar kommune, Grethe Jordheim, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, (LHL)Hamar, Turid Jahren, Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende, May Næss, Kreftforeningen, leder Brukerrådet for helse og omsorgstjenester, Tom Østhagen, leder Pasient – og brukerombudet Innlandet, Tore Sirhaug, LHL Hamar. (Ikke til stede: Ranveig Volla (Kreftforeningen), Solveig Jørstad, Hamar og omegn Parkinsonforening.
Foto: Hilde Fjærgård Skjellet

DIALOG: Brukerrådet for helse og omsorgstjenester i Hamar kommune vil ha mer dialog. Fra venstre: Ida Kristine Lie, Hamarregionen Demensforening, Leder for tjenester for hjemmeboende i Hamar kommune Berit Johnsen, Åse Jofrid Sørby, sekretær for Brukerrådet, Hamar kommune, Grethe Jordheim, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, (LHL)Hamar, Turid Jahren, Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende, May Næss, Kreftforeningen, leder Brukerrådet for helse og omsorgstjenester, Tom Østhagen, leder Pasient – og brukerombudet Innlandet, Tore Sirhaug, LHL Hamar. (Ikke til stede: Ranveig Volla (Kreftforeningen), Solveig Jørstad, Hamar og omegn Parkinsonforening. Foto: Hilde Fjærgård Skjellet

Brukerrådet for helse – og omsorgstjenester i Hamar kommune og Pasient – og brukerombudet i Hedmark og Oppland ønsker å samarbeide tettere med Hamar kommune for sikre enda bedre helse- og omsorgstjenester.

DEL

I desember ble det holdt et møte hvor man jobbet for å se nærmere på hvordan dette kan gjøres i praksis.

Konklusjonen ble:

– Brukerrådet gir råd til Kommunalsjef helse – og omsorgsorgstjenester om å ha et årlig møte med Pasient – og brukerombudet Innlandet, forteller avtroppet leder for Brukerrådet for Hamar helse – og omsorgstjenester, May Næss.

I tillegg kom det under møtet forslag om å benytte informasjonen fra Pasient – og brukerombudet til faglig utvikling for fagpersoner og for tjenesten.

Pasient – og Brukerombud Tom Østhagen sa seg svært villig til å bidra med undervisning for å skape læring og på den måten videreutvikle tjenesten, opplyser rådet.


Artikkeltags