Gå til sidens hovedinnhold

Landbruksutdanninger kan bli flyttet til Evenstad: – En svært god idé, mener Stor-Elvdal-ordføreren

Artikkelen er over 4 år gammel

Stor-Elvdal-ordfører Terje A. Hoffstad (Ap) mener det er en svært god idé å flytte landbruksutdanningene fra Blæstad til Evenstad. Høgskolen i Innlandet utreder nå om det er mulig.

(Østlendingen)

Bakgrunnen er at Høgskolen i Innlandets lokaler på Blæstad er i svært dårlig stand. Problemet ble tatt opp for to år siden.

Da ba daværende Høgskolen i Hedmark Kunnskapsdepartementet om en engangsbevilgning på 50 millioner kroner for å oppgradere bygningsmasse og utstyr på Blæstad. Høgskolen eier ikke Blæstad, men har en avtale med Hedmark fylkeskommune Blæstad AS om fri leie mot å ivareta det løpende vedlikeholdet av den enorme og nedslitte bygningsmassen. Bevilgningen kom ikke den gangen, men det kan være håp nå.

Utreder ulike muligheter

– Departementet har ikke lovet noe, men har sagt at en søknad om 50 millioner kroner til jordbruksutdanningene kan tas imot. Det er ikke gitt at den eventuelle bevilgningen må brukes på Blæstad. Derfor utreder vi nå ulike muligheter. En mulighet er å bli værende på Blæstad, en annen er å flytte jordbruksutdanningene til Stor-Elvdal, altså en samlokalisering med skog- og utmarksfagene på Evenstad. Om det er mulig, vet vi ikke ennå. Vi er midt i utredningsprosessen. En konklusjon vil foreligge innen 1. mai, sier Harry P. Andreassen, dekan for studiestedene Evenstad og Blæstad. En samlokalisering ligger minst fire år fram i tid. Andreassen inviterer til et åpent seminar på Blæstad om jordbruksutdanningene førstkommende tirsdag.

Ønsker velkommen til Stor-Elvdal

Terje A. Hoffstad, ordfører i Stor-Elvdal, skal delta på tirsdagens seminar på Blæstad. Han mener det er en fornuftig og god idé å flytte jordbruksutdanningene fra Hamar til Stor-Elvdal.

– En samlokalisering vil styrke alle fagområdene, både jordbruksfag, skogbruksfag og utmarksfag, sier Hoffstad, som minner om at Evenstad er en gammel storgård. Hoffstad påpeker videre at Evenstad ligger på et sted med store flate områder, og at det her vil være store muligheter for den praktiske delen av jordbruksfagene.

– Kommunen vil helt klart være villig til å bidra for å finne en løsning, sier han.

– Helt meningsløst

Fylkestingsrepresentant Erik Ringnes (V) er helt uenig i at landbruksutdanningene bør flyttes til Evenstad, selv om han ser at det er utfordringer med bygningsmassen på Blæstad.

– Det er rett og slett meningsløst å flytte landbruksutdanningene til Østerdalen. De hører hjemme på Hedmarken. Alt som skal til for å drive landbruk på høyt nivå finnes på Hedmarken, sier Ringnes, som trekker fram at Blæstad er en sterk merkevare, noe som har stor verdi for Høgskolen i Innlandet i konkurransen om studentene. Det er også landbruksutdanninger i Ås, Telemark og Nord-Trøndelag. Ringnes har allerede varslet en interpellasjon om saken i neste fylkesting. I interpellasjonen påpeker han at et samarbeid mellom Blæstad og Jønsberg bør være aktuelt.

– Fylkeskommunen har gjort store investeringer på Jønsberg de siste årene og har i dag mye av den bygningsmassen og utstyret som Blæstad mangler, skriver Ringnes i interpellasjonen. Han understreker at det bare er omtrent en mil mellom høgskoleavdelingen på Blæstad og Jønsberg videregående skole i Stange.

Kommentarer til denne saken