(Ringsaker Blad)

Hedmark Fylkeskommune har satt "Fv. 84 Nydal. Framkommelighetstiltak" høyt på sin prioriteringsliste.

Målet er å få til kortere bussforbindelse gjennom Nydal, for å kunne være mer konkurransedyktig med biltrafikk. Dette er en sak Hedmark Trafikk har frontet. Fem millioner kroner er satt av til tiltaket.

Saken ble kommentert i Ringsaker formannskap da de hadde saken på høring fra fylkeskommunen.