Krafttak for belte i buss

FRISONE: Statens vegvesen setter nå inn et krafttak mot folk som ikke bruke belte i buss. I første omgang opplyser vegvesenet, men på sikt vanker det bøter.                     Foto: Jan Morten Frengstad

FRISONE: Statens vegvesen setter nå inn et krafttak mot folk som ikke bruke belte i buss. I første omgang opplyser vegvesenet, men på sikt vanker det bøter. Foto: Jan Morten Frengstad

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Statens vegvesen vil en ukultur til livs. Kun 36 prosent av dem som kjører buss med montert belte, bruker beltet.

DEL

Bakgrunnen for krafttaket for bruk av bilbelte i buss er en spørreundersøkelse Statens vegvesen har gjennomført, der kun én av tre opplyser at de bruker belte i buss der dette er montert.

Til sammenlikning er det 97 prosent som oppgir at de bruker belte i bilen.

I 2013 ble tre drept, åtte hardt skadd og 45 lettere skadd i forbindelse med bussulykker.

– Buss er en «frisone»

– Det er like viktig å bruke belte i buss som i bil. Selv om nesten alle bruker belte i bilen, er det mye som tyder på at de gode vanene ikke blir med over i bussen. Vi mener derfor det er behov for å gjøre busspassasjerene mer bevisste på hvor viktig det er å bruke belte, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

Flere undersøkelser og kartlegginger utført av Statens vegvesen, tegner bilde av at det fortsatt finnes noen «frisoner» for bilbeltebruk. Bussen ser ut til å være «frisone» nummer én
Statens vegvesen vil derfor denne uken gå om bord i bussen, for å gi passasjerene god informasjon om hvor viktig det er å bruke belte, og i tillegg registrere antallet passasjerer med og uten belte.

Dette skjer også i Hedmark.

Vegvesenet har hele tirsdag drevet kontrollvirksomhet på Husum kontrollstasjon i Løten og stoppet samtlige tur- og rutebusser som passerer kontrollpunktet.

Dette gjør de i første omgang for å informere.

Positiv i Hedmark trafikk

I Hedmark trafikk er de glad for at det nå settes fokus på bilbeltebruk i buss.

– Vi ser at holdningen i forhold til beltebruk på buss ikke er som i bil. Vi har hatt noen kampanjer rettet mot dette, og vi mener å se at bruken øker, men det er fortsatt en lang veg å gå, sier Cathrine Glomsvoll, marked- og informasjonssjef i Hedmark trafikk.

I forbindelse med anbudsrunden i 2012 så ble det montert bilbelte i alle Hedmark trafikk sine busser.

– Det var et viktig sikkerhetsspørsmål for oss, og mange av våre busser brukes også til skolebusser, sier Glomsvoll.

Hun er klar på at Hedmark trafikk støtter vegvesenets aksjon denne uka.

– Vi har et godt samarbeid med både vegvesenet og Trygg Trafikk, og potensialet for beltebruk i buss er mye større.

Dyr erfaring

Skulle du selv møte på en kontroll senere vil din sløvhet med beltebruk i buss kunne koste deg et forelegg på hele 1.500 kroner.

Artikkeltags