Vil stoppe Biltema i Ringsaker handelspark

Fylkesmannen frarår å gi dispensasjon til Biltema i Ringsaker handelspark.

Fylkesmannen frarår å gi dispensasjon til Biltema i Ringsaker handelspark. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen mener at Biltema ikke kan betegnes som plasskrevende handel, og frarår derfor å gi tillatelse til at butikken etableres i handelsparken ved E6.

DEL

(Ringsaker Blad) Etter planen skal Biltema flytte fra Olrud til et nytt bygg i handelsparken Åker E6 et par hundre meter nærmere E6.

Handelsparken er regulert til plasskrevende handel. Kommunen har kommet fram til at Biltema ikke faller inn under denne kategorien, men har stilt seg positive til at Biltema kan få dispensasjon til fra reguleringsplanen.

Det er ikke Fylkesmannen enig i. I et brev sendt til Ringsaker kommune, frarår Fylkesmannen at det gis dispensasjon for etablering av Biltema-butikk innenfor området som er regulert for plasskrevende handel.

- Kan være mer sentrumsnært

Fylkesmannen trekker fram at Biltema i dag ligger på et sted hvor de er i tråd med reguleringsbestemmelsene, men at flyttingen vil føre til at butikken ligger i et område hvor det er i strid med bestemmelsene.

Fylkesmannen mener også at Biltema med fordel kunne vært plassert mer sentrumsnært. Kommunen har på sin side lagt vekt på at Biltema vanskelig passer inn i sentrumsområdet.

I søknaden har det blitt lagt vekt på at andre kommuner har definert Biltema som plasskrevende handel, men Fylkesmannen påpeker at det er vedtatte kriterier som avgjør hvilken varekategori butikken havner under.

Biltema er uenig

Daglig leder i Biltema Norge, Dag H. Bergby, er overrasket over Fylkesmannens fråråding.

- Biltema er klassifisert som handel med plasskrevende varer, og de senere år har sortimentsglidningen medført at Biltema er blitt en betydelig forhandler av plasskrevende byggevarer, sier Bergby, og fortsetter:

- Vi har støtte fra positive folkevalgte politikere, samt fra kunder som nå ønsker et bedre handelstilbud enn hva vi kan tilby i varehuset på Olrud.

Han mener argumentet om at det bør bygges mer sentrumsnært vil være vanskelig å gjennomføre.

- Det vil ikke være mulig å etablere et Biltema varehus på 7500 kvadratmeter i sentrum av Hamar, da vi trenger minimum 15 dekar å bygge på, sier han.

Bergby mener et nytt Biltema-varehus nær E6 vil føre til handelsvekst i området, skape arbeidsplasser og minske risikoen for handelslekkasje til andre kommuner.

- Vi håper på en snarlig og positiv løsning, sier han.


Artikkeltags