Behrens er leder av byens 17- mai-komité på tredje året, men det er først i år at han får en skikkelig følelse av hva dette vervet innebærer. Pandemien satte begrensinger på feiringen de to første årene, men i år ligger det an til en tradisjonell feiring - kanskje med et ferskt innslag inspirert av prosesjonen i Bergen.

Det er nemlig det Behrens jobber med å få til nå. Et borgertog rett og slett. Planen er å gi lag og foreninger muligheten til å gå i et felles tog fra Maxi og ned til byen.

– Et tog for folket av de og med de som gjør en innsats for folket, forklarer Behrens.

I hans hjemby Bergen har denne type opptog lange tradisjoner.

– Det som kalles prosesjonen i Bergen er veldig populært og får frem en stolthet i befolkningen. Brann-spillerne er alltid med på dette og jeg håper at idrettsmiljøet i byen ønsker å være med på dette, sier han.

Mange å ta av

Da Behrens i 2019 begynte å se på muligheten for å arrangere et slik borgertog fant han ut at det med smått og stort er nesten 500 lag og foreninger i det som er et naturlig geografisk nedslagsfelt.

– Vi stiller ingen krav til størrelse på foreningen for å kunne være med på dette. De aller fleste har en eller annen organisatorisk tilknytning som gjør at de kan delta i toget. Her har vi muligheten til å synliggjøre hverdagsheltene, sier Behrens som med dette ønsker at enda flere skal være å se i bybildet på nasjonaldagen.

– Det er tidligere anslått at om lag 15. 000 personer er ute i byen på formiddagen 17. mai. Det vil si at halvparten ikke er med. Vi håper å kunne bidra med å lage en bedre 17. mai for mange, sier han.

– Dette er fin anledning for lag, foreninger og frivillige organisasjoner til å fremheve det formålet de har. Dette skal derimot ikke være en arena for demonstrasjoner eller politiske partier, sier han.

Rett før russetoget

Planen er altså oppmøte og oppstilling på parkeringsplassen på Maxi før toget beveger seg ned mot sentrum der Strandgata er destinasjon. 17. maikomiteen har avtalt med russetoget at de starter like etter at borgertoget ruller av gårde. Derfor trengs det også litt planlegging.

– Vi har satt 8. april som påmeldingsfrist for de som ønsker å være med. Ut ifra responsen vi har fått på dette initiativet tror vi det kommer til å bli bra med folk, og vi har satt et minimum på 30-40 personer for at dette skal bli noe av. Derfor er det viktig at folk melder sin interesse og ikke sitter på gjerdet for lenge, sier han.

Det legges opp til at lag og foreninger stiller opp i sine naturlige uniformer, og noe av hensikten er at det også skal være underholdningsbidrag i toget mens det beveger seg nedover mot byen.

– Vi ønsker å premiere det stiligste innslaget, det mest underholdene innslaget og det mest arbeidskrevende innslaget, sier Behrens.