Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker å ta imot mer radioaktivt avfall på Heggvin

Artikkelen er over 2 år gammel

Heggvin Alun søker om utvidet tillatelse til å ta imot radioaktive steinmasser. Tiltaket skal ikke medføre økte utslipp til omgivelsene.

(Østlendingen)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sender søknaden ut på begrenset høring fram til 23. august. Heggvin Alun AS har søkt om ny tillatelse med økte grenser for mottak av alunskifer og andre potensielt syredannende bergarter.

Avfallsplassen Heggvin i Hamar mottar i dag blant annet masser med alunskifer fra riksveg 3/25-prosjektet i Løten. Målet er å ha mottakskapasitet for flere store samferdselsprosjekter i regionen, ifølge søknaden, som ble sendt til Statens strålevern og Fylkesmannen i Hedmark i fjor sommer.

Heggvin Alun søker om å utvide kapasiteten fra 240.000 tonn til 500.000 tonn potensielt syredannende masser per år, samt en økning i totalrammen fra 850.000 tonn til 2,4 millioner tonn for hele det utvidete arealet.

Det omsøkte tiltaket skal ikke medføre økte utslipp til luft eller vann, da ferdig oppfylte faser av deponiet vil tettes og lukkes fortløpende. Det er derfor ikke søkt om økte utslippsgrenser for radioaktive stoffer til vann.

Miljøkonsekvensene knyttet til anlegget vil være uendret, men trafikkbelastningen vil i perioder kunne øke, ifølge søknaden fra Heggvin Alun, som peker på den totale samfunnsnytten ved å ha en lokal og trygg løsning.

– Det er ikke registrert høyere nivåer av tungmetaller eller av naturlig forekommende radioaktive forbindelser i sigevannet i dag. Dette er i tråd med vår prosjekterte løsning om å hindre at oksidasjon i deponerte masser i driftsperioden oppstår. Sigevannet fra Heggvin Alun skal ikke ha negative konsekvenser for miljøet og har for øvrig påslipp til kommunalt nett, skriver daglig leder Una Lund i søknaden.

Heggvin har hatt tillatelse til å ta imot radioaktivt avfall i form av steinmasser siden november 2016.

Den planlagte utvidelsen av deponiet skal skje i faser.

Direktoratet ber om høringssvar fra Hamar og Løten kommuner, samt Fylkesmannen i Innlandet.

Kommentarer til denne saken