De tre regionale utviklingsselskapene i Hamar, Gjøvik og Lillehammer gikk i 2018 sammen og opprettet «Mjøsas idépris». Tre vinnere, én fra hver region, vinner 10.000 kroner og får hjelp og veiledning til å utvikle ideen. I Hamarregionen ble det altså Marcus Hülsdau som stakk av med prisen for 2020. Denne skulle opprinnelig vært delt ut før jul, men det lot seg ikke gjennomføre.

– Formålet med prisen er å fronte flere gode ideer. Vi trenger idémangfold, sier Berte Helgestad, som er forretningsutvikler i Hamarregionen.

Og ideen til tyske Marcus Hülsdau er åpenbart noe verden har ventet på.

Facialisparese er en ansiktslammelse som skyldes en skade av ansiktets bevegelsesnerve. Lammelsen kan være perifer, det vil si på grunn av skade av nerven etter nervens avgang fra hjernestammen, eller en sentral skade, som skyldes en skade i sentralnervesystemet. Om lag 70 til 80 prosent av personene som har fått perifer ansiktslammelse av ukjent årsak, blir helt friske. Mindre enn ti prosent får en varig lammelse. De lettere lammelsene bedres ofte i løpet av fire til seks uker. De mer omfattende lammelsene kan vedvare i tre til seks måneder, noen ganger lenger.

Lang ventetid

Problemet etter en sånn type lammelse er at nervene og musklene i ansiktet ikke gror sammen riktig slik at den som er rammet kan få problemer med enkle ting som å drikke. I Tyskland finnes det en klinikk som kan tilby behandling for denne type lammelser, men de har ikke kapasitet til å ta imot mer enn noen få pasienter i året. Marcus Hülsdau skjønte at det her lå et stort forbedringspotensial og elektroingeniøren satte i gang sitt eget prosjekt via firmaet Ottolander Medical for å se om det var mulig å utvikle et hjelpemiddel.

– Med støtten jeg fikk fra Innovasjon Norge kunne jeg bruke tid med pasienter. Tilbakemeldingene fra dem var at de synes det var hyggelig at noen endelig lyttet til dem, sier Hülsdau.


På forbløffende kort tid utviklet han sammen med sine medarbeidere et hjelpemiddel som etter planen skal bli tilgjengelig om ikke altfor lenge. Ideen går ut på at pasienten kontakter Ottolander Medical via nett og vil da få tilsendt et måleapparat som de har utviklet. Dette apparat leser av muskelsammentrekningene og en terapeut vil lese av resultatene og skissere videre behandlingsløp.

– I begynnelsen vil man trenge terapeut hele tiden for dette med lammelser i ansiktet er utrolig komplisert og da vil terapeut og pasient prate med hverandre via skjerm. Etter hvert vil behovet for å snakke med terapeuten bli mindre og pasienten vil kunne gjøre øvelser alene, sier Hülsdau.

Trodde ikke det var mulig

Han ser nå at en er i ferd med å oppnå ting han ikke våget å drømme om.

– Det har vært en drivkraft for meg å kunne tilby alle hjelp og ambisjonen min er alle som trenger det skal kunne få terapi. Etter hvert i prosessen har målet blitt større og større, og det har gått veldig raskt å komme dit vi er i dag. Jeg så faktisk ikke for meg at det skulle være mulig, sier Hülsdau når han tar imot premien på 10 000 kroner

– Dette er beviset på at teknologi gjør lite alene. Det trengs også innsikt og menneskelig innsats, sier direktør Eli Arnkværn Bryhni.