Det var i forbindelse med at Hedmark Bilbransjeforening legges ned og innlemmes i Norges Bilbransjeforbund at styret måtte ta en beslutning om hva de skulle bruke sine oppsparte midler til.

– Vi hadde lyst til at pengene skulle komme til nytte lokalt i stedet for at det bare skulle havne i en stor nasjonal pott, forteller Jan Riberg på vegne av styret i Hedmark Bilbransjeforening.

– Vi trenger dere

Dermed ble det bestemt at pengene skulle fordeles på de ulike bilfaglinjene i gamle Hedmark, 120 000 kroner på hver. Riberg håper dette kommer til nytte og kan være med å motivere enda flere til en yrkesfaglig utdanning.

– Prognosene viser at vi i Norge vil mangle 90 000 fagarbeidere, noe som vil si at 6 av 10 arbeidsplasser vil mangle fagfolk. Vi i næringslivet trenger dere, sa Riberg til elevene på kjøretøylinja.

Riberg, som mange kjenner fra Oustad, forteller at han er opptatt av heve statusen til yrkesfagene.

– Det å få et fagbrev er like bra som en mastergrad. Det gir et hav av muligheter som jeg håper dere vil tenke litt over, sier Riberg og utdyper:

– Bilbransjen utvikler seg hele tiden og for de som ikke har lyst til å være møkkete på hendene fra de kommer om morran til de drar hjem hver dag fram til pensjonisttilværelsen finnes det andre muligheter i bransjen. Med stadig flere elbiler vil det bli litt andre behov og vi ser allerede at mekanikeryrket er i forandring, sier Riberg.

– Vi har hatt en godt samarbeid med bransjen i alle år og det er bra at de satser på oss på denne måten, sier yrkesfaglærer Morten Sand.

Kommer til nytte

Fordelt på to klasser er det til sammen 30 elever på bilfaglinja på Katta, og fagkoordinator Jan Syljusveen kan fortelle at gaven som Riberg hadde med gjør det lettere å henge med i utviklingen i bransjen.

– Det er helt fantastisk å få en slik gave og vi har allerede flere planer for hva pengene skal brukes til. Bilbransjen er i stadig utvikling og vi må hele tiden innrette oss etter dette. Det handler ikke lenger bare om å lære skru. Økningen av elbiler gjør at vi må omstille oss og luke ut det i den tradisjonelle opplæringen som ikke lenger er like relevant, forteller Syljusveen som ikke legger skjul på at pengene kommer godt med.

– Vi har et investeringsbudsjett og vi må hvert år melde inn behovet vårt. Vi har vært heldige i tildelingen av midler, men 120 000 kroner ekstra kommer uansett veldig godt med. Jeg regner med at vi kommer til å investere i en elbil eller hybrid slik at elevene kan tilegne seg kunnskap om å fikse denne type biler også. avslutter han.