I forrige periode kalte de seg «Regnbuealliansen» og besto av By- og Bygdelista, Høyre, Venstre og MDG.

Onsdag presenterte Einar Busterud den nye alliansen som har blitt utvidet med støtte fra småpartiene Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti. Pensjonistpartiet og MDG.

Og navnet?

– «Paletten». Et arbeidstittel, men det er et navn som gamle hamarsinger har et forhold til (red. anm. nedlagt utested i Kirkebakken). Og navnet viser at vi er en større gruppering, sier Busterud og smiler.

– Politisk død

Einar Busterud går inn i sin siste periode som ordfører. Da han la fram fellesplattformen og presenterte den nye politiske alliansen som skal styre Hamar de neste fire årene, sa han:

– Dette markerer starten på min politiske død.

Høyres Knut Fangberget fortsetter som varaordfører:

– Vi er glade for at de fire regjeringspartiene er representert i koalisjonen, for vi står foran en periode men store spørsmål innen kommuneøkonomi og Nasjonal Transportplan hvor vi trenger å stå samlet og må jobbe felles inn mot hovedstaden, sier Fangberget.

– Signalene går på at alle kommuner går inn i en periode med vanskeligere kommuneøkonomi. Da blir det å samarbeide viktig, skyter Busterud inn.

Bare timer før det første kommunestyremøtet etter valget med ny sammensetning presenterte den nye politiske alliansen i Hamar sin politiske plattform.

– Vi skulle ønske at plattformen var grønnere og gikk lenger rundt miljøspørsmål, men den er et greit utgangspunkt for å drive politisk arbeid i Hamar, sier Terje Selnes fra Miljøpartiet De Grønne og får støtte fra Venstres Stig Vaagan.

– Vi er ikke enig i alt, men det er et punkt i plattformen om jordvern, som er Senterpartiets hjertebarn, sier Ivar Skramstad.

Erling Behrens fra Fremskrittspartiet er også fornøyd:

– Vårt ønske om å satse på gang- og sykkelvei og kollektivløsninger er lagt fram på en måte der man bruker gulrot og ikke pisk. Det er vi tilfredse med.

– Jeg er alene for Pensjonistpartiet i kommunestyret, så vi trenger gode samarbeidspartnere for å få gjennomslag for hjertesakene våre, sier Sissel Løvhaug Hansen.

Også Kristelig Folkepartiet har sagt ja til plattformen:

– Vi så ingen grunn til ikke å signere dette. Man viderefører den linjen som har vært de siste fire årene, som vi oppfatter som god styring. Dette gir forutsigbarhet til innbyggerne. Og det er lurt å ha gode venner i politikken, sier Charlotte Veland Hoven.

Her er planen

Så hva er det «Paletten» er enige om?

Her er hovedpunktene:

 • Det skal jobbes for mindre penger på drift og mer til investeringer.
 • Kommunale kjernetjenester skal ikke privatiseres.
 • Hele kommunen skal prioriteres, og utbyggingen av bredbånd, vann og avløp skal fortsette.
 • Man skal jobbe for at Mjøssykehuset skal bygges i Hamar og kommunen skal bidra til etableringen av Innlandsuniversitetet.
 • I løpet av de fire neste årene skal biltrafikken reduseres og man skal satse på sykkel-, gange- og kollektivløsninger. Og miljøsatsingen skal gjelde nybygg. Forbruket skal ned.
 • Jordvern skal prioriteres.
 • Partene kan ha ulikt syn på jernbaneløsningen, men skal samle seg om veien videre da kommunestyret velger løsning.
 • Mer satsing på barn og unge.
 • Det skal bygges basishall for turn og grunntrening.
 • Skoleopprustningen fortsetter, kretsgrensene skal vurderes og det skal bygges nye barnehager.
 • Kommunen skal ta en mer aktiv rolle som eier av tomter og utviklingsprosjekter.
 • Man starter på jobben med utviklingen av 8-metersplanet, sikre strandpromenaden og fortsetter utviklingen av sentrum.
 • Kommunen skal utvikle digitale tjenester som skal gjøre kommunen mer selvbetjent, mer effektiv og at man kommer mer i dialog med innbyggerne.
 • Og Hamar skal være pådriver av næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser.