Bedriftsidretten er for mange et kjærkomment avbrekk i hverdagen, en arena hvor man både kan få seg gode treningsøkter og få stimulert konkurranseinstinktet. Nedstengningene og begrensningene i idrett og fritidsaktiviteter som pandemien førte med seg har derimot skapt krevende kår for bedriftsidretten og i takt med normaliseringen i folks hverdag håper leder for Innlandet Bedriftsidrettskrets Marianne Berg at folk finner tilbake til bedriftsidrett. For tallet aktive medlemmer i bedriftsidrettskretsen har falt ganske kraftig.

– Bedriftsidretten har vært hardt rammet og vi håper det ikke skal være et altfor stort frafall. Før pandemien hadde vi 13 000 medlemmer i Innlandet. Vi har ikke oppdaterte medlemstall nå, men det er ikke tvil om at dette tallet har gått ned. Vi ser at hele bedriftsidrettslag har meldt seg ut, sier Berg.

Mange utfordringer

Det er skrevet mange spaltemeter og laget mange TV-innslag om hvordan breddeidretten følte seg stemoderlig behandlet av regjeringen da pandemien var på sitt verste. Idrett og fysisk aktivitet var åpenbart noe av det verste man kunne drive med. Også Berg synes behandlingen har vært urettferdig og at størrelsen på idretten som organisasjon gjorde det lett for regjeringen å argumentere for nedstengning. Dette har selvfølgelig vært det største problemet for bedriftsidretten, men det har også vært andre ting å stri med.

– Det har jo vært av og på i flere omganger med restriksjoner og regler som utøverne har måtte forholde seg til og det har vært utfordrende. I tillegg har også enkelte bedrifter vært strengere enn andre når det gjelder å delta i bedriftsidretten. Det har jo også vært populært med sykkelritt i regi av bedriftsidrettskretsen og mange har brukt disse som trening og oppkjøring mot større ritt som for eksempel Birken. Da de store rittene ble avlyst, så hadde ikke lenger syklistene noe å sikte mot og da gikk deltakelsen ned. Det arrangeres jo også en bedriftsserie i skyting og det er jo i utgangspunktet en koronavennlig idrett, men hallen har enten vært stengt ellers så har det vært så strenge restriksjoner at det har vært vanskelig å arrangere noe, forteller Berg.

Etter at Hamar Padel etablerte seg på Hamar vest var det også meningen å dra i gang en bedriftsserie i padeltennis i januar i år.

–Da var det ikke lov med organisert idrett, så dette måtte vi legge på is med det resultat at de samme spillerne som skulle være med i serien i stedet arrangerer kamper i privat regi, sier hun.


Håper mange venter

Det er curling og bowling som vanligvis er de mest attraktive bedriftsidrettene i Hamarregionen og også her er det reduksjon i antall lag fra tidligere.

– Vi har nok nedgang i alle idrettene, men vi har også klart å opprettholde enkelte tilbud som Ti på topp-kampanjen og Ut på tur. Nå går vi en spennende tid i møte og jeg håper virkelig at mange bare sitter og venter på at lagidretten i regi av bedriftsidrettskretsen skal starte opp igjen. Vi regner med at de ivrigste kommer tilbake, men vi er forberedt på at det kan bli tungt å dra i gang igjen bedriftsidretten og komme opp på det nivået vi var. Planleggingen vår har også blitt skadelidende på grunn av permitteringer, men vi har da noen tanker om vegen videre selv om vi vet lite om hvordan det blir utover. Vi lever i ei uforutsigbar tid og det gjør det utfordrende å planlegge noe, avslutter Berg.