Gå til sidens hovedinnhold

Pårørende står for 110. 000 årsverk, men de færreste får noen form for ytelser: – Høy terskel for å spørre om hjelp

En undersøkelse viser at jobben pårørende til pleietrengende gjør utgjør 110 000 årsverk og det er veldig mange som ikke mottar noen form for ytelser fordi de ikke vet at slikt finnes. Disse bør legge turen innom Den nasjonale pårørendedagen som markeres i Hamar 22. september.

Det er Hamar kommune, Hamar Frivilligsentral og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet som står bak arrangementet som er gratis for alle pårørende og ansatte i Hamar kommune. De har fått låne Hamar Kino og de er veldig glad for at det lot seg gjøre både med tanke på smittevern som kinoen har gode rutiner på og på grunn av praktiske hensyn. Den nasjonale pårørendekonferansen «Bærekraft – kraft til å bære» overføres på storskjerm i sal 2.

– I tillegg har vi flere stands i nærheten av kinoen hvor vi opplyser om hvilke tilbud vi har til pårørende og hva slags hjelp de kan få, sier Reidun Hov i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet.

Vil helst grei det sjøl

Pårørendealliansen i Norge hadde nylig en spørreundersøkelse hvor de fikk inn 6 000 svar og av disse svart 15 prosent at de yter over 30 timer i uka for sine nærmeste og 86 prosent av de 6 000 har svart at de ikke mottar noen form for ytelser. En utregning som er gjort viser at jobben som pårørende legger ned tilsvarer 110 000 årsverk. I tillegg svarer de over 65 som bor sammen med noen som er syke at de sjøl får dårligere helse av belastningen de påføres. De fleste har behov for hjelp utenfra, men dette sitter erfaringsvis langt inne å spørre om. Og mange vet ikke engang hvor de skal spørre.

– Det er en høy terskel for å spørre etter hjelp. Alle pårørende vil helst greie det sjøl og de sjuke vil helst ha partneren sin i nærheten. Det å få fremmede inn er det ikke alle som liker og dette er noe vi må jobbe litt for å endre, forteller Anne Thingstad Bjørnstad, leder for Hamar Frivilligsentral.

Prosjekt

Frivilligsentralen har tidligere hatt et pårørendeprosjekt gående, men dette var finansiert i tre år og etter dette var det i utgangspunktet slutt. Nå har de fått med seg Hamar kommune på laget og jobber med å videreføre prosjektet som har vært så bra at det er nevnt i regjeringens strategiplan for pårørende.

– Det er viktig at vi følger opp når vi har fått slik omtale, sier Hov og Thingstad Bjørnstad.

Det har blitt arrangert kurs i regi av frivilligsentralen for folk som ønsker å avlaste pårørende og Hamar kommune skal da koble disse sammen med de som trenger det.

– Vi hadde åtte stykker på kurs, men koronaen gjorde det vanskelig for disse å dra rundt til folk. Derfor har dette ligget litt i ro nå, men nå må vi komme på banen igjen, sier Thingstad Bjørnstad.

Først til mølla

Det er opprinnelig plass til 140 stykker i sal 2 på Hamar Kino, men på grunn av pandemien vil det bli sluppet inn om lag halvparten, litt avhengig av om folk kommer i kohorter.

– Vi regner vel med å legge ut 70-80 billetter og her er det først til mølla. Vi har tro på at vi skal kunne fylle opp disse plassene, sier Thingstad Bjørnstad.

– Vi har prøvd noe tilsvarende på Parkgården tidligere og det ble veldig populært, sier Hov.