Den sakkyndige komiteen i NOKUT ga høgskolen godkjent på 10 av 13 områder i januar. Det var i praksis en tommel ned for Innlandets universitetssøknad.

I juni får man vite hvorvidt Høgskolen i Innlandet får den etterlengtede universitetsstatusen.

– Det er sannsynligvis nå eller aldri i forhold til å bli universitet, sier daglig leder i Sparebankstiftelsen Hedmark, Tore Anstein Dobloug.

Endrer innstillingen?

Rett før avgjørelsen faller sprøyter Sparebankstiftelsen Hedmark inn 125 millioner kroner til styrking av institusjonens forskningsvirksomhet.

Pengene skal gå til faglig satsing på doktorgradsområdene ved HINN gjennom tilsettinger av professorer, postdoktorer og stipendiater.

tillegg skal gaven brukes på tilknyttede fagmiljøer, sentre og prosjekter.

– Gaven, på 125 millioner over fire år, er øremerket de områdene NOKUT mente høgskolen hadde mangler. Da mener vi at fakta for universitetssøknaden endres på en slik måte at den faglige komiteen og NOKUT kan endre sin innstilling «ja» i stedet for «nei» til universitet, sier Dobloug.

– Et universitet er en motor for alle å komme et hakk høyere på verdiskapningen. Mange spør: Er det så viktig med et universitet? Holder det ikke med en høgskole? Svaret er: Det er forskjellen på eliteserien og Premier League, sier Dobloug, og fortsetter:

– Det å løfte utdanningssystemet er særdeles viktig. Derfor vil vi være med og styrke kunnskap og kompetanse i vår region. Dessverre er Innlandet er den regionen med færrest andel av befolkning med høyere utdanning, og vi vet jo at kunnskap er selve motoren for jobber, for innovasjon og for utvikling. Utdanning og forskning har en samfunnsøkonomisk lønnsomhet som faktisk er høyere, med god margin, enn den bedriftsøkonomiske satsingen til næringslivet.

Høyskolerektor Kathrine Skretting sier de er enormt takknemlige for gaven:

– Vi har arbeidet med dette universitetet svært lenge, siden 2015. Vi synes at vi har god faglig standard, at vi har gode utdanninger og vi mener selv at vi fyller kravene til NOKUT. Men, alle som går opp til eksamen må ta til etterretning at sensoren har ganske mye å si. Vi har noen sårbarheter og områder som de synes at vi skal styrke. Og da er det klart at det er lettere å styrke de områdene med en betydelig pengegave, sier Skretting.

– Kommer gaven tidsnok i forhold til beslutningen som skal tas ganske snart?

– Ja. Vi får styrket doktorgradene og den internasjonale profilen vår raskere og mer effektivt enn vi ellers ville ha gjort uten denne pengegaven. For, vi har ikke veldig mye penger. Vi er den institusjonen i norsk utdanningssektor som har lavets basisfinansiering. Vi er vant til å tjene pengene våre selv, ved å tilby voksne utdanning og samarbeide med bedrifter og andre samfunnsaktører, sier Skretting.

– Takk til banken som ser at vi er en riktig aktør for å skape utvikling i regionen.

Mangeårig drøm

Konsernsjef Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet sier at banken har sett det som viktig i mange år å få på plass et universitet i Innlandet:

– Nå ser man målstreken, men noen har satt «hæler i bakken» for drømmen foreløpig. Med denne enorme gaven så skaffer vi det siste når det gjelder kompetanse og utvikling for å tilfredsstille kravene til NOKUT, sier Heiberg, og fortsetter:

– Et universitet vil skape ringvirkninger for hele regionen. Ungdom flytter ut av regionen fordi det ikke finnes et universitet her. Og når de først har flyttet har mange en tendens til å rotfeste seg andre steder og ikke vende tilbake. Det er samfunnsbyggende at vi kan tilby unge utdannelse på universitetsnivå i eget hjemområde. Enormt viktig.

Sparebankstiftelsen har fra før av gitt en gave på 42,3 millioner kroner på vei mot universitetssøknaden.