– To utrolig spennende år. Historien om og med Jens Stoltenberg er ikke bare en personlig historie. Den er også en del av Norges historie. En slik sjanse får du bare en gang i livet, sier Snorre Wickstrøm.

Takkes av Stoltenberg

I etterordet i boken takker Jens Stoltenberg for hjelpen.

– Snorre og jeg har arbeidet med manuset omtrent som når vi skrev talene mine i statsministertida. Vi har laget disposisjoner sammen, og vi har snakket gjennom de ulike temaene ett for ett. Snorre har kommet med tekstutkast. Jeg har skrevet om, supplert og endret i flere runder, skriver Stoltenberg.

– Ja, det var slik det var, forteller Snorre Wickstrøm.

Som purung AUF-er ble Wickstrøm kjent med Stoltenberg på slutten av 80-tallet da Stoltenberg var leder i AUF.

Snorre ble etter hvert leder i Hedmark AUF til han flyttet til byen og tok utdanning.

Kontakten ble gjenopprettet da Wickstrøm fikk jobb i Aps stortingsgruppe i 1999 og deretter på partikontoret på Youngstorget fra 2002 til 2005.

Wickstrøm ble lagt merke til for sin politiske teft og analytiske evner og ble statssekretær ved Statsministerens kontor først i ni måneder i 2008, og deretter i Stoltenbergs siste periode som statsminister fra 2009 til 2013.

Tett på Jens

Wickstrøm har jobbet tett på Stoltenberg, skrevet utkast til taler og vært en nær politisk rådgiver og strateg.

Da Stoltenberg spurte Wickstrøm om å bli med på bokprosjektet, ble 44 åringen fra Furnes utenfor Hamar glad og ydmyk. En slik sjanse var det umulig å si nei til.

I lange perioder har Wickstrøm vært frikjøpt av Gyldendal forlag for å hjelpe Stoltenberg med boken.

– Vi har brukt samme teknikk i arbeidet med boken som da jeg skrev utkast til taler. Vi har snakket sammen tema for tema. Blitt enige om inndeling av kapitler. Så har jeg dybdeintervjuet Jens for å få fram hans historie og hans opplevelser. I tillegg har jeg snakket med andre; familien til Jens, venner og folk som har vært med på å forme politikk. Jeg har brukt tid på å lese andres bøker. Deretter har jeg skrevet utkast til tekster som både Jens og forlagskonsulenter har gått igjennom. Endringer er blitt gjort underveis for at boka skal bli best mulig.

– Hva har vært de største utfordringene?

– Å holde oss til det mest vesentlige. Jens har opplevd så mye at vi måtte ha skrevet flere bind for å få med alt. Derfor har vi vært nødt til å velge bort mye.

– Som hva da?

– Store og viktige temaer som blant fusjonen mellom Statoil og Hydro, forvaltningsplanen i Barentshavet og striden rundt Lofoten og Vesterålen er utelatt. Nestlederkampen fra 2002 mellom Trond Giske, Anniken Huitfeldt og Bjarne Haakon Hanssen er ikke med; heller ikke dramaet da Statoilanlegget i Algerie ble angrepet i 2013.

– Er det utelatt for å skape et mest mulig glansbilde av Stoltenberg?

– Tvert imot. Vi har ønsket å skrive ei ærlig og åpen bok som viser alle dilemmaer og vanskelige valg Jens har stått i som statsminister i nesten ti år.

Vond tid

– Stoltenberg innrømmer at han var illojal og drev fraksjonsvirksomhet bak ryggen til Thorbjørn Jagland?

– Det var en vond tid. Jens forteller om sitt dilemma: Han hadde samarbeidet godt med Jagland i mange år. Men så gikk det galt. Mange følte at det måtte til et skifte. Jens sto i valget mellom å trekke seg ut eller ta kampen. Når tre av fire i partiledelsen snakker uten at lederen er tilstede, er det ikke bra. Jens tar også selvkritikk. Det var ikke bare Jaglands skyld.

– Hvor hardt har du intervjuet Stoltenberg om de vanskelige valgene?

– Jeg har vært ute etter å få fram hans historie. Hans stemme. Men jeg har stilt kritiske spørsmål undervegs. Vi må ha en historie som bærer.

– Er det også din historie som nær medarbeider til Stoltenberg?

– Min historie ville nok blitt annerledes, uten at jeg vil gå i detalj. Jeg ville sett Jens på mer distanse. Dette er hans historie. Ikke min historie om Jens. Det hadde nok ikke blitt en like spennende bok.

– Hva er styrken med Jens Stoltenberg?

– Måten å håndtere mennesker på. Evnen til å inngå kompromisser har han fra faren Thorvald. Fra moren Karin har han arvet evnen til å få alle fakta på bordet.

– Og svakheten?

– Det er vel ikke akkurat en svakhet; men Jens stiller store krav til alle som jobber for ham. Jens krevde at vi skulle stille opp til alle døgnets tider når han trengte oss. Det var mange søndags ettermiddager som plutselig ble til hastige arbeidsdager. Slik må det være når du jobber så tett inn på en statsminister, smiler Snorre Wikstrøm.

Wikstrøm ble ikke med Stoltenberg til Nato-jobben i Brussel.

Han jobber i dag som strategirådgiver i Arbeiderpartiet.