– Vi har vært igjennom noen forhandlingsrunder som har gått usedvanlig greit, sa Einar Busterud og presenterte den såkalte «Gravdahl-Astoria-erklæringen», der partiene BBL, Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Senterpartiet nå går sammen om å styre Hamar de neste fire årene.

Bursdagsgave

Busterud feirer sin 62-årsdag, og kunne neppe har fått en bedre bursdagsgave enn flertall i kommunestyret og blir dermed ordfører for andre gang i Hamar.

– Dette er lokalpolitisk historie, sier en glad Busterud.

– Hvordan kommer folk til å merke at du er tilbake som ordfører?

– Jeg liker å prate med folk, jeg liker å få innspill fra folk og liker at folk har synspunkter. Og jeg tror at folk liker at jeg har synspunkter, selv om de ikke alltid er enige med meg.

– Og politisk, hva blir forskjellen?

– Jeg tror vi må ta fatt der vi slutter. Vi må bygge denne kommunen videre. Men det aller viktigste nå er å få oversikt og styring på økonomien.

Pressekonferansen startet med et presentasjon av avtalen.

– Vi har en politisk plattform der vi viser hvordan vi skal styre Hamar i årene framover. Vi har kommet fram til fornuftige felles standpunkter. Ingen er tapere i denne avtalen. Hamar er vinneren, sier Busterud.

Spenningen var knyttet til hvilket parti Miljøpartiet De Grønne ville støtte etter å ha vært i forhandlinger med både Einar Busterud og Arbeiderpartiet-ordfører Morten Aspeli.

– Det vi har fått i denne alliansen i forhold til klima og miljø er vi veldig fornøyde med. Vi har fått til et økt jordvern, vi har fått til at innkjøp i kommunen skal ha et klimaavtrykk og det skal være økt innkjøp av lokale varer og tjenester, sier Miljøpartiet De Grønnes listetopp, Katrine Aalstad.

Erklæringen

I erklæringen blir Knut Fangberget fra Høyre varaordfører i Hamar.

Den viktigste jobben blir ifølge Busterud å få orden på kommuneøkonomien:

– Nå skal vi rydde opp i Hamars økonomi. Vi går til verket med stor grundighet sammen med ansatte og en ny rådmann. Det er ingen enkel prosess og vil sikkert smerte litt, men vi skal komme i land.

Her er sakene i erklæringen:

1) Den nye posisjonen skal rydde opp i kommuneøkonomien og Hamar kommune skal gå i overskudd allerede i 2017.

2) Ikke privatisere kommunale kjernetjenester.

3) Ikke redusere egeninntekter hvis dette går i ut over tjenesteproduksjon.

4) Valget viste en økende politisk splittelse i kommunen etter geografiske skillelinjer. Denne må bygges ned. Hele Hamar-samfunnet, ikke bare Hamar by, må være satsingsområde.

5) Langsiktig by og kommuneutvikling bygget på visjoner for Hamar-samfunnet skal være hovedfokuset for det politiske arbeidet.

6) Det skal utarbeides et klimaregnskap som blir grunnlaget for en mer konkret og offensiv miljøsatsing.

7) Jordvern skal være prioritert for samarbeidspartnerne. Bruk av dyrket mark som gir positiv samfunnsnytte og/eller positiv klimaregnskap totalt kan aksepteres.

8) Det skal legges en plan for bygging av infrastruktur (vann, avløp og bredbånd) utenfor bykjernen.

9) BBL, H og V arbeider for en jernbanefri strandsone. MDG og SP avventer utredningen om dobbeltspor gjennom Hamar før de tar standpunkt til trasévalg. Arbeidet med jernbaneutredningen må være preget av åpenhet og med innsynsrett og politisk påvirkning.

10) Partene er enige om å fortsatte satsingen på tiltak for barn og unge.

11) Alliansen BBL, H, V, MDG og SP skal starte jobben med å innføre det grønne skiftet i Hamar. Dette skal gjøres gjennom:

– Å jobbe med å redusere kommunens klimautslipp gjennom innkjøp. Innkjøpsavtaler skal redegjøre for varene og tjenestenes klimautslipp. Vi har en målsetting om minst 30 prosent kortreiste og økologiske tjenester og matvarer.

– Den nye kommuneplanen skal ha klima og miljø som første hensyn.

– Vi vil legge til rette for en økt etablering av kunnskapsindustri gjennom et eget krav til alle utbyggere i kommunen om aktiv husstandard og miljøinnovasjon. Kommunen skal ha et aktivt engasjement for etablering av økosamfunn/økolandsbyer.