– Veldig nyttig. Disse møtene gir oss en mulighet til å snakke om hvordan det står til i Hedmark og diskutere saker som vi er felles opptatt av. For det er jo Stortinget som er Fylkesmannens egentlige oppdragsgiver, selv om det formelt skjer gjennom departementer og direktorater, sier fylkesmann Sigbjørn Johnsen.

– Nyttig brifing

Litt sykdom og annet forfall, men Fremskrittspartiets Tor Andre Johnsen, Arbeiderpartiets Tone Sønsterud og Anette Trettebergstuen og Sosialistisk Venstrepartis Karin Andersen stilte på møtet i Statens Hus i Hamar.

– Det er veldig nyttig å få en brifing fra fylkesmannen. Vi har dette som en tradisjon. Vi får et grovt bilde på de viktigste sakene i Hedmark og oppdatert status. Og det er jo veldig greit at vi som representerer ulike partier, som kanskje argumenterer mot hverandre til daglig men samtidig står på for Hedmark, får et fellesgrunnlag. Nå får vi møte fylkesmannen som sitter veldig «hands on», sier Anette Trettebergstuen og smiler.

– Hva blir de viktigste oppgavene disse politikerne skal jobbe med i 2017, sett fra Hedmarks ståsted?

– Kommunereformen skal opp til behandling i vår, så den blir viktig. Og regionreformen. Men også de sakene som berører folks hverdag innenfor utdanning og helse- og sosialområdet. Det kommer noen muligheter seilende for kommunene i Hedmark nå gjennom infrastrukturbygging og det som skal skje i Oslo-området. Det er om å gjøre å være i en god posisjon for kommuner i hele Hedmark for å ta sin del av den veksten, sier fylkesmann Johnsen.

– Og det siste jeg vil nevne er innlandsutvalgets innstilling, som peker den rollen Hedmark skal ha i det såkalte grønne skiftet.

– Prioriter vei

Det er en liste Tor Andre Johnsen er enig i:

– Det som blir viktig å prioritere for Hedmarks del er å fullføre det vi er i gang med rundt infrastruktur. Bygge E6 videre, komme i gang med riksvei 325 og videre planlegging på InterCity og dobbeltspor på jernbanen. Også er jeg optimistisk på å få til en god løsning rundt et mjøssykehus. Og vi må få en kommunestruktur som gir mer robuste og framtidsrettede kommuner som kan utrette mer og gi et bedre tilbud til innbyggerne. Det er avgjørende for vekst og utvikling i Innlandet, sier Johnsen.