– Foreløpig er det kommet svært få barn alene til Norge, men vi forbereder oss på at det kan endres, sier leder for fosterhjemstjenesten Innlandet, Solveig Morten Buraas.

Hun er glad for den økende interessen for å hjelpe barn som trenger omsorg i en vanskelig tid.

– Vi har digitale informasjonsmøter hver 14. dag, og vi har satt opp et intensivkurs for blivende fosterhjem i juni. Kriteriene for å bli fosterhjem for enslige mindreårige er de samme som for andre barn, og alle som blir vurdert som aktuelle for å bli fosterhjem får gratis grunnopplæringskurs, sier Buraas.

Fortsatt stort behov

Det bor i underkant av 9 000 barn i fosterhjem i Norge og til enhver tid bor mellom 500 og 600 barn i beredskapshjem. Barneverntjenesten søker først i barnets slekt og nettverk for å finne fosterhjem. Det er fosterhjemstjenesten som har ansvaret for å skaffe nye ordinære fosterhjem for de barna som ikke kan flytte til familie eller noen i de kjenner fra før. Familien må tilfredsstille noen generelle krav for å kunne gjennomgå en grunnopplæring på 30 timer.

Behovet for fosterhjem for norske barn er også fortsatt stort. Fosterhjemstjenesten håper at flere av de som melder sin interesse for å hjelpe ukrainske barn, eventuelt kan passe som familier til noen av de barna som lenge har ventet på det rette fosterhjemmet.

– Det er viktig å synliggjøre også dette behovet, poengterer Buraas.

På landsbasis er tallet 230, og i Innlandet er det nærmere ti barn som venter på en passende familie.

– Jo flere hjem vi har som har gått gjennom godkjenning og opplæring, jo større sjanse er det for at et barn får et trygt hjem å vokse opp i. Enten det har norsk, ukrainsk eller annen etnisk bakgrunn.

– Vi er takknemlige for alle som kontakter oss og vurderer å bli fosterhjem, sier Buraas, og poengterer at det er helt uforpliktende å gjennomføre fosterhjemsforberedende kurs.

Stilles noen ekstra krav

Dersom det kommer enslige mindreårige flyktninger fra Ukraina vil de først bli ivaretatt av ansatte i Bufetat, som er spesialister på å ta imot barn i krise, også de som kommer alene fra utlandet.

– Fokuset er å gi omsorg og trygghet, slik at barna får ro og stabilitet i den første akuttfasen, sier Buraas.

Man blir fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger på lik linje med andre vanlige kommunale fosterhjem. Man mottar godtgjøring og veiledning fra kommunen, godkjennes etter samme regelverk, og vurderes ut fra de samme krav.

Samtidig stilles det noen ekstra krav til å møte de behovene disse barna har.

– Blant annet må man være åpen for å sette seg inn i barnets kultur, religion og tradisjoner, avslutter Buraas.