(Ringsaker Blad)

Det blir opplyst i en pressemelding onsdag, der det også blir opplyst at det er bekreftet to nye tilfeller av koronasmitte i Ringsaker.

Kommunen skriver dette om årsaken til at ungdomsskolene blir stengt:

– Som følge av utviklingen i spredningen av koronaviruset innfører Ringsaker kommune en rekke smitteforebyggende tiltak. Fra og med torsdag 12. mars innføres nettbasert undervisning for elevene på ungdomstrinnet i Ringsaker. Det betyr at ungdomsskoleelevene ikke skal møte på skolen, men få undervisningen digitalt. For barneskoler og barnehager opprettholdes driften. Det vises for øvrig til informasjon på kommunens nettside.

Ringsaker har fem ungdomsskoler: Brumunddal, Moelv, Furnes, Brøttum og Nes. Totalt elevantall ved ungdomsskolene skal være rett under 1200.

Også foreldre til elever ved ungdomsskolene har onsdag fått informasjon om at det fra og med torsdag blir fjernundervisning. Dette gjennom appen Transponder.

– Ringsaker kommune innretter seg etter gjeldende anbefaling fra fylkesmannen/fylkeslegen og iverksetter umiddelbart fjernundervisning fra 8.–10. trinn fra torsdag 12. mars. Elevene møter derfor ikke på skolen i morgen. Det gjøres en fortløpende vurdering, og dere vil få nærmere beskjed i Transponder om den videre organiseringen av undervisningen fra mandag 16. mars, står det i en melding sendt i appen som Ringsaker Blad har fått tilsendt fra en RB-leser.

Ringsaker kommune opplyser også onsdag at svømmehaller, fritidsklubber og bibliotek i kommunen stenges med umiddelbar virkning:

– Svømmehallene i Ringsaker stenges med umiddelbar virkning. Det samme gjelder samtlige fritidsklubber i kommunen, samt kommunens bibliotek. Også kantinene i kommunebygget, administrasjonsbygget og på NAV blir stengt som et ledd i de smitteforebyggende tiltakene. Ringsaker kommune innretter seg fortløpende etter gjeldende råd og anbefalinger fra fylkesmannen/fylkeslegen, skriver kommunen.