Valgkampen går inn i den tøffe sluttfasen. Aud Riseng har satt av tid til daglige treff med innbyggerne på Tante Gerda i Strandgata.

– Jeg får så mange innspill, fra byutvikling og jernbane til mer verdibaserte ting. Jeg føler meg virkelig privilegert som får bruke så mye tid på bli kjent med folk og høre hva de er opptatt av, være med på arrangementer og besøke steder jeg ikke hadde oppsøkt om jeg ikke befant meg i denne settingen, sier Riseng.

– Uansett hvordan valget går, så kommer jeg ikke til å angre. Denne reisen har vært så givende!

Ønsker en heltidskultur

Hun har nettopp våknet til en femmer i Hamar Arbeiderblad for innsatsen under avisens debatt på Hamar bibliotek.

Debutanten fikk samme terning som rutinerte Einar Busterud.

– Har du fått mer lyst til å bli ordfører?

– Ja! Jeg har lagt ned så mye arbeid i dette og jeg har alltid hatt et godt utviklet konkurranseinstinkt, så nå gir jeg alt. Men det spesielle med politikk og valg er at det er andre som bestemmer hvordan det går.

– Hvorfor skal Hamar bytte ordfører?

– Fordi det alltid er sunt med et skifte. Nå er det et borgerlig styre i Hamar, forskjellene mellom folk øker her som i resten av landet og det er et veldig fokus på det materielle. Vi må få en verdibasert politikk der mennesket settes mer i sentrum. Vi må søkelyset tilbake på det som virkelig betyr noe for folk, sier Riseng.

– Det er en del barn som ikke kan ta del i aktiviteter som andre barn er med på. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor må vi få et velutstyrt utstyrsbibliotek, hvor det skal være like lite skamfullt å hente ut utstyr som det å låne ei bok på biblioteket. Det skal være for alle. Og det skal handler om å skape aktivitet og legge til rette for gjenbruk.

– Også må vi få slutt på alle disse deltidsstillingene i kommunen. 18-prosentstillinger som ikke gir folk ei lønn å leve av, eller muligheten til å få lån til å kjøpe den første boligen. Vi i Arbeiderpartiet har satt som mål at den gjennomsnittlige stillingsandelen innen helse og omsorg skal opp fra 67 til 70 prosent. Samtidig skal vi ha søkelys på at det blir bedre kvalitet på de tjenestene som kommunen tilbyr, sier Riseng.

Hun drar noen eksempler:

– Mange som har hjemmetjeneste opplever at det er veldig mange vikarer innom. En må stadig forklare til nye fjes hva slags behov man har for hjelp. Den stadige bruken av vikarer er også krevende for dem som allerede jobber heltid, fordi de må bruke verdifull tid på opplysning og opplæring.

– Håndballspilleren Anja Edin snakket noe om strekspilleren som hun alltid visste hvor hun hadde. Hun kunne bare kaste ballen i en retning, og da visste hun at spilleren løp akkurat der og snappet ballen. Et godt håndballag kjenner hverandre ut og inn, og der bør også arbeidslag i kommunen gjøre også.

Samle eldre

– Noen andre fanesaker?

– Vi skal bygge eldreboliger i Øvre Vang. Mange eldre sitter i store hus med store hager, ensomme og uten ressurser til å holde sin egen eiendom i orden. Hjemmesykepleien må ut på lange reiseruter for å yte hjelp. Samler man flere i trivelige eldretun, så er det noen som passer på deg og man slipper å tenke på vedlikehold av hus og hage. Og mange løftes ut av ensomheten.

– De store eneboligene med hager havner i hendene på barnefamilier, antakeligvis til en rimeligere penge enn om de samme familiene må trøkkes inn i Hamar by. En vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Riseng.

Etter å ha tenkt seg om litt ble Riseng også en forkjemper for flyplassen, som den sittende ordføreren vil legge ned:

– Flyplassen er viktig når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap og kan komme til å bli viktig for framtidig næringsutvikling i kommunen.

– Og jeg er blant dem som tror på teknologisk utvikling. Fagfolkene i Avinor sier at det ikke er lenge før elflyenes æra begynner, og de trenger kortbaneflyplasser. Her i Hamar har vi en flyplass.

– Å legge ned flyplassen er endelig. Da har vi ingen flyplass i Hamar og da har vi satt et stort kryss over noe som har et potensial.

– Jeg vil ikke være den som sitter om ti år og angrer.