– Det ville være spennende om Hamar kunne bli en pilotby når det kommer til førerløse biler og busser. Helt klart et ønske, og derfor ønsket vi oss samferdselsministeren til Hamar, sier leder av Fremskrittspartiet i Hamar, Erling Behrens.

Du kan tenke deg at du tar førerløs kollektivtrafikk til Hamar sentrum for å komme deg på toget videre

Ketil Solvik-Olsen

Tester ut framtiden

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fulgt utviklingen med førerløse biler og førerløs kollektivtransport med stor spenning.

De to første førerløse bussene, kalt EZ10 (det store bildet over), har allerede kommet til Norge, og skal etter planen gå i en fire kilometer lang trasé rundt på Forus i Stavanger. Det eneste som mangler er et regelverk som gir de lov til å kjøre på norske veier. Klarsignalet kan komme raskt.

– Når vi jobber med Nasjonal Transportplan så forsøker vi å se litt inn i framtiden: Hva slags biler er det som kjører rundt på de norske veiene? Og hvilken rolle vi har som sjåfører kan endre seg om noen år.

I første omgang er det bussene som opptar samferdselsministeren.

– Og der kan Hamar blir et sted hvor førerløse busser dukker opp først?

– Ja. I byer og tettsteder kan det dukke opp selvkjørende busser. Vi har vært med på tester med busser med seks seter og seks ståplasser. Gjennom teknologi så går det rundt små selvkjørende busser som tar folk i samme retning. Disse bussene gjør at mobiliteten lokalt blir bedre, der du kan tenke deg at du tar førerløs kollektivtrafikk til Hamar sentrum for å komme deg på toget videre, skisserer Solvik-Olsen.

– Litt av suksesskriteriet ligger i å lage dataprogram som gjør disse selvkjørende bussene mest mulig effektive; finne ruter der du tar folk nærmest mulig destinasjonen og at flest mulig kan reise sammen. Istedenfor bussruter der du må gå et stykke for å komme til en bussholdeplass. Skreddersydd kollektivtransport. Da har du endret folks preferanser. For selv om mange er glade i bilen, så er folk primært ute etter mobilitet i hverdagen. Får du dette gjennom teknologi og kjøretøy, til en lavere pris uten å eie det selv, så endrer du adferd, sier Solvik-Olsen.

– Kan Hamar bli en pilotby?

– Jeg skal ikke ta en diskusjon på hvor vi bør gjøre dette, men vi har lyst til å teste dette ut i ulik skala enkelte steder i Norge. Et sted som Hamar ville være et ypperlig sted.

– Til å begynne med handler det om å få dette til å virke rundt kollektivknutepunkt. Det vil være spennende for politikere, for transportbransjen og for folk flest å finne ut hva som er mulig. Tør vi å bruke dette? Oppstår det situasjoner som vi ikke klarte å forutse? Eller er oppsiden så stor at det tar kort tid før folk omstiller seg og får en lettere hverdag?

Vil teste i Hamar

At samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nettopp var invitert til Hamar Bilutleie i forrige uke for å snakke om førerløse biler var ikke tilfeldig:

– Det er ikke naturlig for deg eller meg å eie en førerløs bil. Det er en type bilhold som handler om deling. Hamar Bilutleie er jo et selskap som gå inn og kan ta en rolle i et slikt marked, sier Behrens.

Leder av Hamar Bilutleie, Ann-Kristin Gresby, tror på en førerløs framtid:

– Selv om det kan være vanskelig å se dette for seg nå, så går utviklingen veldig fort. Og vi som driver i denne bransjen må følge med. Vi har jo allerede i dag biler i bilparken vår som rygger seg selv på plass, sier Gresby og smiler.

I Hamar er den lokale Fremskrittsparti-lederen klar til å ta testen:

– Dette kommer. Men om det blir fem, ti eller femten år, er en annen sak, sier Behrens.

– Hvorfor bør forsøkene med førerløse biler og busser starte i Hamar?

– Det er en liten og oversiktlig by, med god infrastruktur. Med by og land innenfor et kort område.

– Hadde det ikke vært fint med en førerløs buss som hentet passasjerer i Vangsåsen?