– Mange som ønsker å bosette seg i Holmenkollåsen, kan finne Vangsåsen som et langt rimeligere alternativ. Og de vil finne et område som kanskje er vel så bra. Men da må vi gjøre noe med veiene her oppe, sier Hamar Fremskrittsparti-leder Erling Behrens og smiler.

– Brukes mer

Drosjeeier og partifelle Kenneth Vesterås mener kvaliteten på veinettet i Vang er elendig.

– Tele og regn har skapt dype groper og hull. Det er mye dårlig vei her oppe, og i verste fall så ødelegges hjul og understell når man ferdes på dette veinettet. Det er mange år siden man har gjort noe med veistandarden her, så nå er det på tide at det skjer noe også her, sier Vesterås.

– Det er vel bedre å bruke pengene på vei enn på bilverksteder, sier Behrens og legger til:

– Vang er et område som er mye brukt av lokalbefolkningen. Det er stadig flere folk som flytter opp hit, og det brukes som et rekreasjonsområde for folk i hele regionen. Flere og flere bruker veiene større deler av året enn vintersesongen.

– Vang nedprioritert

Behrens mener de har en gylden mulighet for å få til et veiløft i Vang nå:

– Oppgradering av veiene, og gjerne mer gang- og sykkelvei. Vi har midler til det. I Regjeringens framlagte nasjonal transportplan så har man lagt inn inntil 33,3 milliarder kroner til veiene. Det er mer enn en tredobling i forhold til hva Stoltenberg-regjeringen foreslo; altså en vesentlig økning. I tillegg kan man få rentekompensasjon, som betyr at fylkeskommunen kan låne penger rimelig for å utbedre veier, sier Behrens.

Han ser for seg å bruke mer penger på veiene i Vang, og i Ilseng.

– Det er fylkestinget som må løfte opp dette. Og det er en kamp mellom kommuner og fylker om å få midler til veier, så det er viktig at vi lokalt er framoverlente og på ballen i tiden framover.

– Hele Vang har vært litt nedprioritert i Hamar-sammenheng, både i forhold til veier og annen satsing. Nå kan vi sammen få til et fantastisk område som mange flere vil bosette seg i.