Arbeidene med rundkjøring i krysset Ringgata – Furnesvegen i Hamar går mot slutten. Nå varsler Statens vegvesen at de må stenge trafikken i Furnesvegen for å sluttføre arbeidene.

De som skal inn eller ut av byen kan velge eksempelvis Vangsvegen eller Kårtorpvegen/Vognvegen, og må beregne ekstra kjøretid.