Ny TT-ordning i Hedmark: Hver bruker skal få 200 enkeltreiser i året

FORBEDRET ORDNING: Hedmark blir nå en del av den utvidete TT-ordningen. Det betyr flere at taxiturer blir dekket for blinde, svaksynte og rullestolbrukere.

FORBEDRET ORDNING: Hedmark blir nå en del av den utvidete TT-ordningen. Det betyr flere at taxiturer blir dekket for blinde, svaksynte og rullestolbrukere.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) opplyser at både Hedmark og Oppland nå blir en del av den utvidete ordningen med tilrettelagt transport for personer med nedsatt funksjonsevne (TT-ordningen). Det betyr 200 enkeltreiser i året for hver bruker.

DEL

(Østlendingen) Stortinget bevilget 45 millioner kroner for andre halvår for at flere fylkeskommuner skal bli omfattet av den utvidede TT-ordningen. Samferdselsdepartementet med statsråd Dale i spissen har vedtatt at Hedmark fylkeskommune får 10,3 millioner, Oppland 8,5 millioner kroner, Hordaland 28,5 millioner kroner, Telemark 7,3 millioner kroner og Nordland 9,6 millioner kroner.

Den utvidete TT-ordningen bestemmer at hver bruker som omfattes, skal tildeles 200 enkeltreiser i året eller tilsvarende kronebeløp. Det betyr 100 enkeltreiser i andre halvår i år.

Midlene er ment å dekke fritidsreiser for brukere, som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

En liten hake er det ved tildelingen: Dersom det i løpet av året viser seg at tildelte midler ikke er tilstrekkelig til å dekke 200 enkeltreiser for hver bruker, kan fylkeskommunen foreta kutt i tildelingen til den enkelte bruker.

Totalt 13 fylker er nå en del av den utvidete TT-ordningen. Dette er en statlig ordning som kommer i tillegg til TT-ordningene fylkene allerede har selv. Den utvidete ordningen skal, sammen med fylkeskommunene sitt tilbud, sikre totalt 200 fritidsreiser for blinde, svaksynte og rullestolbrukere.

– Vi har et mål om at alle fylker skal bli en del av ordningen. På den måten sørger vi for at TT-brukere med særlige behov får bedre tilgang til transporttjenester, sier samferdselsministeren.

Med den nye tildelingen blir over 4.500 personer en del av ordningen. Her er antall nye brukere fordelt på fylkene:

Hedmark: 599
Oppland: 500
Hordaland: 2.458
Telemark: 635
Nordland: 362

Fra neste år skal disse fem fylkene få tildeling for hele året.

Artikkeltags