(Østlendingen)

Utbyggingen av jernbanen på strekningene mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad, Tønsberg og Hønefoss skulle stå ferdig i 2024.

Dobbeltsporet til Hamar er nå foreslått utsatt til 2026, mens Lillehammer kan bli nødt til å vente helt til 2034. Det får lokale politikere i Hedmark og Oppland til å reagere.

– Dette har vært en hovedsak for Østlandssamarbeidet. Vi hadde tiltro til at tidsplanen som er vedtatt i Stortinget skulle bli fulgt. Det er skuffende at framdriften av Intercity-utbyggingen nå er i det uvisse, sier fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen.

Urealistisk

For fem dager siden kom det fram i en rapport fra Bane Nor at byggingen av dobbeltsporet på det sentrale østlandet må skyves flere år fram i tid.

 

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor mener at det ikke er realistisk å gjennomføre Intercity-utbyggingen slik stortingsflertallet forutsatte da Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt i fjor.

Nå har Østlandssamarbeidet sendt et brev til Samferdselsdepartementet der de ber om et møte med statsråd Ketil Solvik-Olsen for å klargjøre synspunktene sine angående videre planlegging og utbygging av Intercity.

Forventer samme framdrift

Østlandssamarbeidet krever også i brevet at Jernbanedirektoratet i forslaget til handlingsprogram, som legges fram 6. april 2018, følger opp Stortingets vedtak.

Dessuten forventer Østlandssamarbeidet at statsråden sørger for at framdriften i Intercity-utbyggingen opprettholdes i tråd med vedtatt NTP 2018–29.

Fylkesrådsleder Sveen mener dette er alvorlig for troverdigheten til Nasjonal transportplan.

– Vi må kunne stole på at NTP er en plan for gjennomføring av tiltak og ikke en ønskeliste, sier han.