Byggeaktiviteten gjennom Åkersvika naturreservat er ifølge Nye Veier blitt redusert. For i mai er det fuglelivet som har førsteprioritet i våtmarksområdet ved Hamar.

Byggingen av en firefelts motorvei tvers igjennom et vernet våtmarksområde:

– Det ser dramatisk ut nå som anleggsmaskinene har flyttet på store mengder masser gjennom vinteren, men vi kan forsikre alle om at vi går svært langt i å ta hensyn til naturverdiene i dette sårbare området. I Åkersvika har vi fått utnyttet vinteren, frosten og den lave vannstanden på en god måte, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Nye Veier og totalentreprenøren Betonmast Hæhre er pålagt å følge en rekke krav når de bygger firefelts motorvei gjennom Åkersvika.

– I april og mai, når fuglelivet er på sitt aller mest sårbare, setter vi forstyrrende aktivitet på vent. Vi unngår også å jobbe på høy vannstand for å redusere belastningen på vannforekomsten, sier Moshagen.

Når nye E6 står ferdig i 2020 blir naturreservatet 50 dekar større enn det er i dag. Det betyr at deler av det som i dag er naturreservat blir omgjort til firefelts motorvei, mens deler av dagens veianlegg blir tilbakeført til naturen med nye dammer og vegetasjon.

Nye Veier åpner nye E6 gjennom Åkersvika i 2020.