Ni entreprenører har søkt om prekvalifisering til konkurransen om totalentreprisen for E6 Arnkvern-Moelv, opplyser Nye Veier.

De ni som har søkt om å bli prekvalifisert for å gi tilbud er: AF Gruppen Norge AS, Astaldi S.p.A, Hæhre Entreprenør AS, Itinera S.p.A, NCC Norge AS, Roadbridge Aibel Joint Venture (dannet av Roadbridge Ltd og Aibel AS), Sacyr Construccion S.A, Salini Impregilo S.p.A og Veidekke Entreprenør AS. 

Nye Veier vil prekvalifisere tre til fem av disse.

– Vi er svært fornøyd med at ni selskap har meldt sin interesse for prekvalifisering til konkurranse om totalentreprisen E6 Arnkvern – Moelv. Vi skal nå gjennomføre en grundig evaluering av de ni entreprenørene før vi velger tre til fem selskaper som får være med i den videre konkurransen. Vi forventer å være ferdige med evalueringen i begynnelsen av mars 2017, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

– Dette er en stor entreprise i antall kilometer og omfang. Byggingen skal skje langs eksisterende vei med relativt høy trafikkmengde og det er flere kryssende veier, store kryss og en tunell i entreprisen, sier Moshagen.Delstrekningen Arnkvern – Moelv skal ferdigstilles i 2021. Strekningen er 24 km og går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark. Veien skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t.

Nye Veier planlegger å signere kontrakt med valgt entreprenør innen utgangen av oktober 2017.