(Østlendingen)

Fylkesrådet har merket seg ønsket om et bedre togtilbud på Rørosbanen, ikke minst i sammenheng med at Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer nå er slått sammen til Høgskolen i Innlandet.

Anna L. Ottosen, stedfortredende rektor ved Høgskolen i Innlandet, gikk 19. juni ut i Østlendingen og sa at det er et stort behov for hyppigere avganger mellom Elverum og Hamar.

Fylkesrådet viser blant annet til denne uttalelsen i søknaden til Jernbanedirektoratet om et bedre togtilbud på Rørosbanen.

Bør doble i rushtiden

Først og fremst ønsker fylkesrådet at antall daglige avganger utvides fra seks til åtte i hver retning mellom Hamar og Røros, noe som gir tog annenhver time fra morgen til kveld.

I tillegg fremmer fylkesrådet et ønske om dobling av antall avganger mellom Elverum og Hamar i rushtiden.

Stort potensial

– Det er rundt 3.000 dagpendlere på strekningen mellom Hamar og Elverum, 300 mennesker som pendler mellom Åmot og Elverum, og nesten 700 mennesker som pendler inn til Tynset fra Stor-Elvdal i sør til Røros i nord. I tillegg vil Forsvarets aktiviteter på Rena og i Elverum, samt reiselivet, representere et stort markedspotensial for økning i interntrafikken, påpeker fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) i søknaden.

Hun understreker at det etter fylkeskommunens vurdering vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på et forbedret togtilbud siden det vil bidra til å redusere veksten i biltrafikken, bedre trafikksikkerheten og gi miljømessig gevinst.

– Hedmark Trafikk bygger sitt rutetilbud i Østerdalen rundt Rørosbanen. En totimers frekvens i togtilbudet vil bidra til en sterk forbedring i både det regionale og det lokale kollektivtilbudet, understreker fylkesråden.