Det var i fjor 125 år siden Ingeborg Refling Hagen ble født og 100 år siden hun debuterte som forfatter. Seminaret var planlagt som en viktig del av jubileumsprogrammet, men på grunn av koronapandemien måtte seminaret utsettes.

Fra flere land

Forfatterskapet til Ingeborg Refling Hagen er særpreget og omfatter en rekke sjangrer i spennet fra det dikteriske til det sakprosaiske og det er dette det gjøres et dypdykk i på seminaret på Høgskolen Innlandet torsdag og fredag.

Ved siden av norske litteraturforskere kommer det forskere fra Stockholms- universitet og Goethe-Universität, Frankfurt. Seminaret ledes av professor Ole Karlsen fra Høgskolen i Innlandet. Seminaret er åpent for publikum og pågår både torsdag og fredag. I tillegg til seminaret vil utstillingen «En forfatter – et århundre» om Ingeborg Refling Hagens liv, forfatterskap og kulturinnsats bli vist i foajeen på høgskolen.

Forestilling torsdag

I anledning jubileet produserte Turneorganisasjonen for Hedmark en skolesekk-forestilling for den videregående skolen med to unge skuespillere, Marie Hafnor og Svend Erichsen. Forestillingen legger vekt på Ingeborg Refling Hagens kamp mot fascisme og nazisme. Den ble vist høsten 2020, og er igjen ute på turne i fylket. I dag vises den på Hamar Teater.

Stykket heter «Jeg foretrekker lyset» og forteller om Ingeborg Refling Hagens liv og arbeid, og to unge skuespilleres møte med hennes diktning og tenking. De presenterer et utvalg tekster fra hennes forfatterskap, særlig har de vært opptatt av hennes kamp mot fascismen og nazismen, og de knytter hennes engasjement for menneskeverdet opp mot dagens politiske virkelighet.

Manus er utarbeidet av Svein Gundersen, Marie Hafnor og Svend Erichsen og er bygget på sitater fra Ingeborg Refling Hagens lyrikk, biografi, dagboksnotater og brev.

Da forestillingen hadde premiere på Hamar i fjor var det strenge restriksjoner og kun 20 personer fikk adgang til oppsetningen.