Sigrid vil ta Hamar til Fugletoppen

FORER FUGLER: Sigrid Lindstad fôrer fuglene og har her bokført og fotografer 22 forskjellige arter på halvannet år.  Bildene i bildet, fra venstre: Måke, grå fuglesnakker, blåmeis, svarttrost og spurvemeis.

FORER FUGLER: Sigrid Lindstad fôrer fuglene og har her bokført og fotografer 22 forskjellige arter på halvannet år. Bildene i bildet, fra venstre: Måke, grå fuglesnakker, blåmeis, svarttrost og spurvemeis. Foto:

– Trivsel, natur og miljø, sier Sigrid Lindstad, og flakser engasjert med armene, i Stafsbergveien i Hamar, ved byens tidligere vannmagasin. Her vil hun etablere Fugletoppen.

DEL

Se Sigrid Lindstads fuglebilder nederst i saken.

Solid forankret i Hamars kommuneplan mener Sigrid Lindstad at fugler og fuglenes gjøren og laden sentralt i Hamar kan bli en trivselsfaktor, og god markedsføring, for en by som vil skille seg positivt ut og være fristende for unge mennesker som vurderer å flytte hit

– Det står i Hamars gjeldende kommuneplan, at «i 2030 er Hamar blant landets beste kommuner for barn og unge», og det er en uttalt målsetting at den viktigste målgruppen er barnefamilier, derfor skal tilbudet til barn og ungdom prioriteres, sier Sigrid.

– Og du mener altså at fugler kan være et trekkplaster?

– Ja så absolutt, sier Sigrid.

Vi har nettopp gått ut av den tidligere fylkesmannsboligen som hun deler med sin Steinar Presthus. Her har de bodd siden 1992, helt på toppen av det hun håper skal bli Fugletoppen. Veggene i hjemmet er dekorert med egentatte bilder av fugler fotografert på reiser verden rundt, gjennom mange år, så fugleinteressen må ha vært der lenge.

– Ja, det har den, sier Sigrid, og fugleinteressen er blitt stadig sterkere. I løpet av halvannet år har hun dokumentert 22 fuglearter på egen eiendom og i området rundt det som en gang var et vannmagasin, men som nå er et kommunalt lager.

Fuglesafari

– Så mange artsfunn på et begrenset område bør kunne ansees som en attraksjon, og jeg ser for meg at Fugletoppen kan bli et godt sted for «fuglesafarier», og for prosjekter for barn. Hvis deler av det kommunale lagerlokalet kan omdisponeres, kan det herfra legges til rette for bygging og oppsetting av kasser, studier av forholdet mellom fugler og insekter og tilrettelegging av habitater, det vil si bevisst planting av insektpopulære busker og blomster og bevaring av trær, plassering av fôringsplasstasjoner og så videre, sier Sigrid, og trekker pusten, mens hun fyller på en av sine egne utplasserte fôringsbrett med mye snadder for et fuglenebb.

– Det ligger også til rette for studier av god, naturlig og veldig spennende krim i dette området, sier Sigrid, og peker på et ekorn som titter fram øverst i et tre til venstre. Det er flere ekorn på Fugletoppen, og ekorn er gode eggrøvere.

Nærmiljøet

Fugletoppen ligger nær barnehagene Lundbo, de tre barneskolene Rollsløkka, Solvang og Greveløkka, ungdomsskolene Børstad og Ajer, den videregående skolen Katta og det planlagte boligfeltet Ankerhagen. Sigrid Lindstad understreker at i kommuneplansammenheng bør Stafsbergveien 44 beholdes som et grøntområde med god nærhet til lekeplassen rett nedenfor i Maths Pedersens gate.

– Det er vel bare fantasien som begrenser hva Fugletoppen kan utvikles til å bli. Fuglelivet kan studeres direkte på stedet hvis vi får satt inn et smalt vertikalt vindu i lagerbygningen. Her er det for øvrig fra før vann, avløp og toaletter. Barn vil her kunne følge med på ruging, klekking og fuglenes mating av ungene ved hjelp av kameraer i noen av kassene. Vi få kan også få til kameraoverføring til barnehagene og skolene, og på kommunes hjemmeside. Det finnes rimelige tekniske løsninger slik at faktisk alle byens innbyggere kan ta del i fuglelivet, døgnet rundt.

PLANER: Sigrid Lindstad forklarer for Tor Strand, forvalter for utleieboliger i Hamar kommune, hvilke planer hun har for den gamle vannverksbygningen i Stafsbergveien 44.

PLANER: Sigrid Lindstad forklarer for Tor Strand, forvalter for utleieboliger i Hamar kommune, hvilke planer hun har for den gamle vannverksbygningen i Stafsbergveien 44.

– Se egget klekke, nå snakker vi vel virkelig «langsom-tv»?

– Kjøttmeis minutt for minutt, fra paring til kylling, sier Sigrid, og ler. Og hun tror seeroppslutningen kan bli overveldende.

Attraksjon

Sigrid Lindstad er ikke i tvil om at et fuglesenter slik hun foreslår, vil øke attraktiviteten til byen.

– Hvis et «grønt skifte» er en reelt villet utvikling, er det å i ivareta fuglene i og rundt Hamar by en svært viktig faktor. Utgangspunktet er godt, fordi vi allerede har Åkersvika, Starene og Norsk Ornitologisk Forenings senter på Horne gård i Stange. Hamars flora er godt og vakkert ivaretatt, mens faunaen i byen er oversett. Unntaket er private initiativ i hager og på tak i byen, sier Sigrid.

– Hvem skal drifte dette senteret?

– Prosjektet bør være et kommunalt ansvar, med Naturskolen som drivere i samarbeid med skolene og barnehagene. Ideen er forelagt Naturskolens leder, som synes den er interessant, sier Sigrid.

– Det blir kanskje ikke så mange arbeidsplasser av «Fugletoppen»?

– Fugletoppen vil nok ikke gi store utslag på arbeidsplass-statistikken i Hamar, men det gjør heller ikke en allerede stor attraksjon i denne byen, stupetårnet, sier Sigrid Lindstad, og kvitrer blidt.

– «Byfuglene» et bra prosjekt

Leder for Naturskolen i Hamar, Hans Christian Johnson, heier på ideen om Fugletoppen som et senter hvor Hamars løse og frie fugler kan studeres nærmere.

- Sigrid Lindstads tanker om levende formidling av kunnskap rundt våre byfugler, det er et spennende prosjekt. Jeg synes det er gøy å tenke litt utradisjonelt, og her har vi noe som kan realiseres i nærmiljøet, tett på skoler og barnehager, og midt i blinken for oss i Naturskolen, sier Hans Christian Johnson. Han applauderer også ideen om å ta i bruk ny teknologi for å komme nærmere innpå fuglene, uten å forstyrre dem. Men hvis Fugletoppen skal bli en realitet, må ideen tas tak i og behandles administrativt og politisk i Hamar kommune.


Artikkeltags