Gå til sidens hovedinnhold

Skal få virkeligheten inn i skolepensumet ved hjelp av VR-teknologi

Det å forberede seg til jobben som venter ved hjelp av simulator har lenge vært forbeholdt flybransjen, men nå er denne type teknologi i ferd med å bli tilgjengelig også for andre deler av arbeidslivet. Og ikke uventet er det Hamar som leder an i denne utviklingen.

Det var i juni 2018 tankene om en slik løsning ble sådd og nå er det unike samarbeidsprosjektet «VRICE – VR based learning in service and transport» klart til bruk for elever i den videregående skole og til rekruttering innenfor varehandelen. Ved bruk av VR kan elever på videregående skole nå gjennomføre konkrete arbeidsoppgaver innenfor vareflyt i dagligvarebransjen.

Samarbeidsprosjektet mellom Hamar katedralskole, ASKO Hedmark, Making View, VRINN Business Cluster og Senter for praksisrettet utdanning (SEPU)/Høgskolen i Innlandet er en konsekvens av behovet for relevans i undervisningen.

For som de involverte aktørene sier:

– Enten må skolen inn i virkeligheten, eller så må virkeligheten inn i skolen.

Kan redusere frafall

I Innlandet er det nå flere ungdommer som søker seg til yrkesfag enn studieforberedende på VGS, men prosentvis er det fortsatt flere som dropper ut av yrkesfag. For at elevene skal forstå sammenhengen mellom teori og praksis må skolen og arbeidslivet samarbeide. Forskning viser at «spillfisering» og VR øker mestring og læring – spesielt blant gutter. Hamar er et nasjonalt kraftsenter innenfor VR og spillteknologi, og ved hjelp av denne kompetansen er et samarbeid mellom privat og offentlig virksomhet noe som ses på som svært matnyttig, og er nå inne i den fasen at et sluttprodukt kan presenteres.

Stadig mer aktuelt

Under varierende korona-restriksjoner har det vært spesielt utfordrende, men denne våren skal elever ved yrkesfag-linjer på Hamar Katedralskole, som en av de første i verden, prøve en VR-løsning som tar de ut i transport- og logistikk-verden, for å lære service- og samferdselsfag.

– VR har blitt enda mer aktuelt på grunn av pandemien, forteller lærer ved Hamar katedralskole, Oddvar Hemsøe.

Service og Samferdsel på «Katta» har hatt et samarbeid med ASKO gjennom flere år, så Hemsøe syntes det var naturlig å få dagligvaredistributøren med på laget.

– Her ser vi muligheter når det gjelder å bruke VR på en pedagogisk fornuftig måte, og jeg håper både ASKO og Katta får nytte av dette, sier Hemsøe.

VR-løsningen lærer elevene arbeidsoppgavene og rutinene til en typisk lagermedarbeider gjennom å «spille» som en lagermedarbeider i VR. Elevene lærer også varereisen til et dagligvareprodukt, gjennom perspektivet til en kaffepose i VR. Som spiller er man en kaffepose som er på reisehelt fra fabrikk til forbruker, noe som gir et overordnet blikk på hele verdikjeden til logistikk- og dagligvarebransjen.

Løsningen skal også brukes til opplæring av ansatte i bedrift. Her er målet at nyansatte på lageret raskere og mer effektivt kan lære seg arbeidsoppgaver og rutiner, i tillegg til at både nyansatte og ansatte i flere avdelinger får en større forståelse av hele verdikjeden og sin rolle i den.

Settes snart i kraft

Administrerende direktør i ASKO, Terje Flaatrud, er klar på at det er mye å hente på å benytte seg av de teknologiske mulighetene som finnes.

– Det er viktig at vi er på ballen når det gjelder dette med teknologi og dette blir en del av opplæringen i vår bedrift utover. Med denne løsningen vil vi gjøre det mer attraktivt for kommende søkere og dette gir en god mulighet til å forberede seg godt til jobben man skal gjøre. Dette er noe som etter hvert skal innføres på fast basis hos oss, og vi satser på å komme i gang allerede i år. Det er viktig å komme i gang med dette, sier Flaatrud som ser for seg at VR-teknologien kan komme til anvendelse i flere deler av bedriften.

– Det finnes helt klart flere områder hvor vi kan utvikle tilsvarende modeller for, sier han.