Innen skolestart høsten 2018 skal en ny fløy av Greveløkka stå klart.

Onsdag formiddag tok ordfører Einar Busterud det symbolske spadetaket, sammen med elevrådsleder Kristian Nordbye, nestleder Emma Ringsvold og sekretær Ella Knutsdatter Svanheim.

Dermed starter en to år lang byggeprosess i regi av Hamar kommune totalentreprenøren Entreprenørcompaniet Sør AS.

Det er 14 år siden Greveløkka skole åpnet. Rektor Sissel Bakke Tvedten forteller at elevtallet ved skolen har økt betraktelig i perioden. Fra 140 i 2002 til 190 elever i dag.

Nå vil Hamar kommune at Greveløkka skal ta imot enda flere elever, og oppretter 196 plasser til.

– Det er stor tilvekst i Hamar kommune og vi har for mange elever på noen av klassetrinnene ved skolen. Det er et stort press og det er trangt, men vi har tilpasset oss og det er fortsatt levelig her, sier Tveten.

– Hadde du regnet med at Greveløkka skulle bli «for trang» på bare 14 år?

– Ting skjer gradvis over flere år. Allerede før vi åpnet i 2002 ble det i arkitektkonkurransen, som ble lyst ut i forbindelse med byggingen av skolen, viet plass til en framtidig utbygging. Så det lå i premissene at vi ville måtte øke kapasiteten på skolen på et tidspunkt, sier Tveten.

Greveløkka skole går fra et L-formet bygg til en U.

– Når tilbygget står klart har vi veldig god kapasitet, og Greveløkka vil nok måtte justere inntaksområdet når den nye delen av skolen står ferdig.

– Hva kommer inn i nybygget?

– Fulle klasserom, grupperom, noe spesialrom og det blir flere rom for de ansatte, i og med at vi må oppbemanne. Også blir det justeringer på de andre arealene.