(Østlendingen)

I disse tider deler Utdanningsdirektoratet ut tilskudd til kommunene som skal brukes til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1. til 10. trinn.

Tilskuddet er en del av 0-24-samarbeidet mellom Udir, Nav, Bufetat, Helsedirektoratet og Imdi, for tiltak til barn og unge mellom 0-24 år som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte for å bedre gjennomføring og tilknytning til skole og utdanning.

For at kommunene skal kunne videreføre lærerårsverkene tilskuddet finansierte høsten 2017, utbetales det nå totalt 716,214 millioner kroner for våren 2018.

Fra høsten 2018 vil tilskuddet være en del av finansieringen av kompensasjonen til kommunene for innføring av lærertetthetsnormen.

I Hedmark skal det deles ut 25 millioner kroner for vårhalvåret.

Sjekk hvor mye din kommune får:

KommuneBeløp
Kongsvinger2.207.759
Hamar3.669.789
Ringsaker4.454.473
Løten966.588
Stange2.551.594
Nord-Odal632.015
Sør-Ordal958.537
Eidskog697.254
Grue546.348
Åsnes834.086
Våler446.058
Elverum2.807.346
Trysil851.432
Åmot594.561
Stor-Elvdal326.769
Rendalen277.587
Engerdal250.675
Tolga254.145
Tynset853.817
Alvdal366.388
Folldal213.200
Os267.383